01. ОКТОБАР – МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА

Црвени крст Врбас обележиће 01. октобар – Међународни дан старијих особа. За ову прилику у четвртака у 11.00 часова, у просторијама Црвеног крста, биће организовано дружење волонтера старије генерације са колегама из Удружења пензионера, Актива жена и других организација које окупљају старије особе.

„Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 01. октобра, у складу са Резолуцијом Уједињених нација из 1990. године, са циљем да се нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима становника трећег доба. Након ове иницијативе, УН су 1991. године усвојиле принципе који се односе на старије особе, а затим је на Светској скупштини о старењу 2002. године, усвојен и Мадридски међународни акциони план за старење, како би се одговорило на могућности и изазове старења становништва у 21. веку и промовисао развој друштва за све генерације.

Ове, 2020. године, обележава се 75. рођендан Уједињених нација и 30. рођендан Међународног дана старијих особа. Такође, 2020. годину је обележила пандемија COVID 19. Узимајући у обзир да је ризик за оболевање већи међу особама старије животне доби, јавноздравствене политике и програми су обухватили промотивне активности са циљем подизања свести о њиховим посебним потребама. Такође је важно препознати одговорност старијих особа према сопственом здрављу и њихову улогу у фазама спремности и реаговања на тренутну и будућу пандемију. Тема овогодишње кампање је ‘Да ли је пандемија променила поглед на старост и старење’? Старење популације данас је један од највећих успеха човечанства, али је и један од највећих јавноздравствених изазова, посебно сада у периоду пандемије.

Међународни дан старијих особа промовише Декаду здравог старења (2020–2030) и разговор јавноздравствених професионалаца о пет стратешких циљева Глобалне стратегије и Акционог плана за старење и здравље. Глобална стратегија је добро интегрисана у све Циљеве одрживог развоја, а посебно у циљ 3: ‘Осигурати здрав живот и промовисати добробит свих у свим узрастима’.

Тренутно, око 901 милион људи на свету има преко 60 година, а процењује се да ће до 2050. године тај број износити 2 милијарде, што ће представљати преко 20 процената светске популације. Тренд повећања броја старијих особа ће бити највећи у земљама у развоју, при чему се Азија издваја као регион са највећим бројем старијих особа, док се Африка суочава са највећим пропорционалним растом броја старијих особа. Процењен број становника у Републици Србији у 2019. години је 6.945.235. Посматрано по полу, 51,3% чине жене (3.561.503), а 48,7% мушкарци (3.383.732). Према подацима за Републику Србију у 2019. години. удео лица старих 65 и више година износи 20,7%, а млађих од 15 година има 14,3%“, саопштено је из Црвеног крста.

Извор: Општина Врбас