ОСНОВАН ПРОНАТАЛИТЕТНИ БУЏЕТСКИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници, којом је председавао Игор Мировић, основала Пронаталитетни буџетски фонд Војводине.

Средства овог фонда користиће се за спровођење Програма демографског развоја Војводине, али и за креирање нових пронаталитетних мера и механизама за заустављање негативних трендова у природном прираштају становништва, што је питање од посебног значаја, јавног и националног интереса у Републици Србији и АП Војводини.

Данас су на седници донете и одлуке о броју буџетских студената који се уписују на прву годину у школској 2018/2019. години.

На факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду предвиђено је да у школској 2018/2019. години прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија упише 5.589 студената чије ће се образовање финансирати из буџета и 3.759 студената који ће плаћати школарину, што je укупно 9.348 студената.

На факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду предвиђено је да у школској 2018/2019. години прву годину мастер академских студија и докторских академских студија упише 2.830 студенатa чије ће се образовање финансирати из буџета и 3.441 студент који ће плаћати школарину, што је укупно 6.271 студент.

На високим школама струковних студија чији је оснивач АП Војводина, предвиђено је да у школској 2018/2019. години прву годину студија упише укупно 2.616 студената – 1.114 студената чије ће се образовање финансирати из покрајинског буџета и 1.502 студента који ће плаћати школарину.

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета АП Војводине за 2017. годину са Извештајем о његовом извршењу.

Укупно пројектован обим буџета за 2017. годину 31. децембра 2017. године износио је 68,239 милијарди динара. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у 2017. години 66,439 милијарди динара, или 97,36% од планираних 68,239 милијарди динара. Расходи и издаци буџета су извршени у износу од 60,568 милијарди динара или 88,76% од планираних 68,239 милијарди динара, односно 91,16% од остварених 66,439 милијарди динара.

Са данашње седнице, Покрајинска влада упутила је Скупштини АПВ предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради још једног просторног плана подручја посебне намене. Ради се о просторном плану Вршачких планина којим ће бити уређено подручје од близу 550 квадратних километара.