100 GODINA OD PRVIH SLOVAČKIH NARODNIH SVEČANOSTI – 100 ROKOV SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH SLÁVNOSTÍ

SLOVAČKE NARODNE SVEČANOSTI  2019.

 

Nedelja, 4. avgust 2019.

18.00 – Vernisaž „Iz riznice našeg slovačkog stvaralaštva“ (UPŽ)

19.00 – Otvaranje izložbe „Stogodišnjice(park Zuzke Medveđove)

20.00 – Izložba umetničkih fotografija  Igora Bovdiša „Fokus na Bački Petrovac  (hol SVP)

 

Sreda, 7. avgust 2019.

12.00 –  Izložba  arhivskih dokumenata posvećena  stogodišnjici Slovačkih

              narodnih svečanosti, Gimnazije „Jan Kolar“  i štamparije u Petrovcu 

              (Arhiv Vojvodine,  Novi Sad)

18.00 – Književno veče sa  Marijom Kotvašovom-Jonašovom (BŠH)

19.00 – Izložba umetničkih dela Pavla Čanjija „Portreti“  (ZKVS Novi Sad)

 

Četvrtak, 8. avgust 2019.

10.00 – Međunarodni simpozijum – „Slovačke narodne svečanosti –  baklja

             narodnog  osećanja(velika sala Opštine Bački Petrovac)

17.00 – Svečana sednica NSSNM (velika sala Opštine Bački Petrovac)

19.00 – Vernisaž „Petrovački pogledi XI“ (Udruženja petrovačkih likovnih

             umetnika, prostorije TO)

20.30 – Susret slovačkih studenata (Slovački dom, Bačka Palanka)

 

Petak, 9. avgust 2019.

10.00 – Otkrivanje spomen ploče Adeli Greisinger (zgrada JKP „Progres“)

12.00 – Prijem delegacija partnerskih gradova kod predsednika opštine (velika

             sala Opštine Bački Petrovac)

17.00 – Otvaranje 15. međunarodne filatelističke izložbe  „PETROVEC FILA

             2019(OŠ „Jan Čajak“)

17.00 – Narodno veselje (Klub poljoprivrednika)

17.00 – Etide  gimnazijskog  kuratorijuma (svečana sala GJK)

18.00 – Vernisaž „Život štamparije tokom  sto godina(BŠH)

19.00 – Doček gostiju kod predsednika opštine (mala sala Opštine B. Petrovac)

20.00 – 100 godina sa narodom, uz narod, za narod – program

   otvaranja SNS (sala SVP)

22.00 – „Rockton 2019, koncert slovačkih rok grupa (igrališta OŠ)

 

Subota, 10. avgust 2019.  9.00 – Fudbalski turnir mlađih pionira (Vrbara)

  9.00 – Doček gostiju (SVD)

10.00 – Svečana sednica Skupštine MSS (sala SVD)

11.00 – Pokazne vežbe dobrovoljnih vatrogasaca (pored zgrade JKP „Progres“ – javne česme)

 

13.00 – Svečano otvaranje „Vašara umetnosti“ (Ul. maršala Tita)

13.00 – Prodajna degustacija zečjeg paprikaša (Klub odgajivača sitnih životinja)

13.00 – Kuvanje svadbarskog kupusa (dvorište UPŽ)

14.00 – Susret zdravstvenih radnika (velika sala opštine)

15.00 – Takmičenje u kuvanju  zečjeg paprikaša „Zlatni kotlić (Klub 

   odgajivača  sitnih životinja)

15.30 – Prezentacija knjiga slovačkih  autora v organizaciji ASUŽ (velika sala

             opštine)

17.00 – Narodno veselje (Klub poljoprivrednika)

17.30 – Susret slovačkih učitelja (velika sala opštine)

17.30 – Promocija studenata osnovnih akademskih studija – bachelor VŠZ i SR

  1. Elizabete u Bratislavi, Istureno odeljenje „Martin Luter“ u Bačkom

   Petrovcu (svečana sala GJK)

18.00 – Fudbalska utakmica veterana (Vrbara)

19.45 – Defile svih učesnika od  Trga slobode, Ul. XVI VUSB do  igrališta OŠ

20.30 –Sa zahvalnošću prema precima– gala koncert naših folklornih 

             grupa (igrališta OŠ)

 

nedelja, 11. avgust 2019.

  7.00 – Takmičenje sportskih ribolovaca (kanal DTD)

  9.00 – Turnir SNS u šahu (sportska hala OŠ „Jan Čajak“)

  9.00 – Takmičenje  stolnotenisera (fiskulturna sala OŠ „Jan Čajak“)

  9.00 – Takmičenje lovaca (lovački dom „Lesik“)

  9.30 – Svečana liturgija u evangeličkoj  crkvi u  Petrovcu

10.00 – Teniski turnir (igrališta SA-HA)

15.00 – Fudbalska utakmica Debeli – Mršavi (Vrbara)

15.00 – Dečja pozorišna predstava  (sala SVP)

16.00 – Susret slovačkih novinara (velika sala opštine)

17.00 – Fudbalska utakmica FK „Mladost“ – seniori (Vrbara)

18.00 – Biciklizam za decu (Trg slobode)

19.00 – U ježevoj kućici – gala koncert dečjih folklornih grupa (igralište

             OŠ)

21.00 – Pozorišna predstava  za odrasle (sala SVP)

 

PRATEĆE MANIFESTACIJE:

 

Subota, 20. jul 2019.

10.00 – Slovačka likovna kolonija (Muzejski kompleks u Kulpinu)

 

10.00 – Turnir u malom fudbalu  za prelazni pehar  ambasadorke  Slovačke Republike  (Aradac)

 

Nedelja, 21. jul 2019.

10.00 – Predpraznični turnir u kuglanju (Kovačica)

 

Subota – nedelja, 27.  – 28. jul 2019.  

  1. Predsvečanosni dani u Kulpinu

 

Subota, 10. avgust 2019.

8.00 – 12.00 – XI susret kolekcionara sa berzom  (OŠ „Jan Čajak“)

 

Ekspozicije Muzeja vojvođanskih  Slovaka dostupne tokom  SNS 2019: Izložba  radova Zuzke Medveđove  (Galerija „Zuzka Medveđova“) Najstarija kuća u Bačkom Petrovcu

 

 

100 ROKOV SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH SLÁVNOSTÍ

 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI 2019. 

Nedeľa 4. augusta

18.00 – Vernisáž Z klenotnice našej ľudovej tvorivosti, Spolok petrovských žien

19.00 – Otvorenie výstavy Storočnice, park Zuzky Medveďovej

20.00 – Výstava umeleckých fotografií Igora Bovdiša, „Fókus na Báčsky Petrovec“, foyer Slovenského vojvodinského divadla

 

Streda 7. augusta

12.00 – Výstava archívnych dokumentov venovaná stému výročiu Slovenských národných slávností, Gymnáziu Jána Kollára a tlačiarne v Petrovci, Archív Vojvodiny, Nový Sad

18.00 – Literárny večierok s Máriou Kotvášovou-Jonášovou, Knižnica Štefana Homolu

19.00 – Výstava umeleckých diel Pavla Čániho Portréty, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Nový Sad

 

Štvrtok 8. augusta

10.00 – Medzinárodné sympózium – Slovenské národné slávnosti – fakľa

             národného cítenia, veľká sála Obce Báčsky Petrovec

17.00 – Slávnostné zasadnutie NRSNM, veľká sála Obce Báčsky Petrovec

19.00 – Vernisáž Petrovské pohľady XI. Združenia petrovských výtvarných

             umelcov, Turistická  organizácia

20.30 – Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže, Slovenský dom, B. Palanka

 

Piatok 9. augusta

10.00 – Odhalenie pamätnej tabule Adely Greisingerovej, budova VKP

             Progres

12.00 – Prijatie delegácií partnerských miest u predsedu obce, veľká sála Obce

             Báčsky Petrovec

17.00 – Otvorenie 15. medzinárodnej filatelistickej výstavy PETROVEC FILA

             2019, ZŠ Jána Čajaka

17.00 – Ľudová veselica, Klub poľnohospodárov

17.00 – Etudy gymnaziálneho kuratória, Slávnostná sieň GJK

18.00 – Vernisáž Život tlačiarne počas sto rokov, KŠH

19.00 – Vítanie hostí  u predsedu obce (malá sála Obce Báčsky Petrovec)

20.00 – 100 rokov s národom, v národe, pre národ  – otvárací program

   SNS, Slovenské vojvodinské divadlo

22.00 – Rocktón 2019, koncert slovenských rockových skupín, školské ihriská

 

Sobota 10. augusta

  9.00 – Futbalový turnaj mladších pionierov, Vrbara

  9.00 – Vítanie hostí, SVD

10.00 – Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS, veľká sála SVD

11.00 – Ukážkový výcvik dobrovoľných hasičov, pri budove VKP Progres –

              ekostudni

13.00 – Slávnostné otvorenie Jarmoku umenia, Ul. maršala Tita

13.00 – Predajná ochutnávka králičieho paprikáša, Klub drobnochovateľov

13.00 – Varenie svadobnej kapusty, nádvorie SPŽ

14.00 – Stretnutie zdravotníckych pracovníkov,  veľká sála obce

15.00 – Súťaž vo varení králičieho paprikáša Zlatý kotlík, Klub

             drobnochovateľov

15.30 – Prezentácia kníh slovenských autoriek v organizácii ASSŽ, veľká sála

             obce

17.00 – Ľudová veselica, Klub poľnohospodárov

17.30 – Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, veľká sála obce

17.30 – Promócia bakalárov VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave, Detašovaného

   pracoviska Martina Luthera v B. Petrovci, Slávnostná sieň GJK

18.00 – Futbalový zápas veteránov,  Vrbara

19.45 – Defilé účastníkov galakoncertu od Námestia slobody, Ul. XIV. VÚSB  po školské ihriská

20.30 – S vďačnosťou voči predkom – galakoncert našich folklórnych súborov, školské ihriská

 

Nedeľa 11. augusta

  7.00 – Súťaž športových rybárov, kanál DTD

  9.00 – Turnaj SNS v šachu, športová hala ZŠ Jána Čajaka

  9.00 – Súťaž stolných tenistov, telocvičňa ZŠ Jána Čajaka

  9.00 – Súťaž poľovníkov, lovecký dom Lesík

  9.30 – Príležitostné služby Božie, chrám Boží 

10.00 – Tenisový turnaj, ihriská SA-HA

15.00 – Futbalový zápas Tuční – Chudí, Vrbara

15.00 – Divadelné predstavenie pre deti, SVD

16.00 – Stretnutie slovenských novinárov, veľká sála obce

17.00 – Futbalový zápas FK Mladosť – seniori, Vrbara

18.00 – Cyklistika pre deti, Námestie slobody

19.00 – V ježkovej komôrke – galakoncert detských folklórnych súborov, školské ihriská

21.00 – Divadelné predstavenie pre dospelých, SVD

 

Navštívte expozície Múzea vojvodinských Slovákov:

− Výstavu prác Zuzky Medveďovej (Galéria Zuzky Medveďovej)

− Najstarší dom v Báčskom Petrovci