19. AVGUST – SVETSKI HUMANITARNI DAN

Povodom 19. avgusta Svetskog humanitarnog dana Crveni krst Odžaci želi da svim volonterima i zaposlenima čestita na svim uspesima, predanom i odanom radu, kao i na požrtvovanju koje ste pokazali obavljajući poslove koji su bili od životnog značaja za najugroženije tokom pandemijske krize, navodi nasemesto.

Na Svetski humanitarni dan 19. avgusta sećamo se svih humanitarnih radnika koji su izgubili život ili su povređeni tokom svog rada i pružamo podršku svim saradnicima, volonterima i zaposlenima koji uprkos toj činjenici nastavljaju da pružaju podršku i zaštitu ljudima kojima je to najpotrebnije.

U svojoj istoriji Crveni krst Srbije je imao mnogobrojne uspehe i brojne volontere i zaposlene koji su svojim radom davali primer svima nama, ali i na globalnom planu zbog svog rada bili nagrađeni najvećim priznanjem Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca medaljom Anri Dinan. Dobitnici ovog priznanja su Dr Dragan Hercog, Krista Đorđević, Dr Olga Milošević i Dr Boško Jakovljević.

Međunarodni dani su prilike da se javnost edukuje o najznačajnijim pitanjima koja su od globalnog značaja, da se mobiliše politička volja i resursi za rešavanje globalnih problema i da se proslave i ojačaju dostignuća čovečanstva. Ove godine COVID-19 je bio najveći izazov humanitarnim operacijama širom sveta. Nedostatak pristupa i ograničenja koje su postavile vlade širom sveta zbog pandemije rezultiralo je da su zajednice, civilno društvo i lokalne organizacije bili prva linija odgovora.

Crveni krst Srbije je sa svojom mrežom organizacija, volonterima i zaposlenima bio na prvoj liniji fronta i svojim delovanjem u zajednici bio kohezivni faktor, bio u direktnom kontaktu sa ljudima koji su se zbog pandemije našli u jako teškoj situaciji i pružao im podršku i pomoć koja im je olakšala život tokom krize koja je po svom uticaju na živote ljudi nezapamćena.

Crveni krst Srbije sa mrežom svojih organizacija ima svoju nezamenljivu ulogu i u redovnim okolnostima u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu ostvarujući u praksi svoju pomažuću ulogu javnim vlastima u humanitarnoj oblasti. Tako pozicioniran Crveni krst Srbije je u situaciji krize izazvane pandemijom mogao da se brzo adaptira i da pomažuću ulogu javnim vlastima u humanitarnoj oblasti ostvari na najbolji mogući način.

Još jednom bismo želeli da naglasimo koliko je važno da svi nastavimo da sa najvećom ozbiljnošću i odgovornošću primenjujemo sve mere lične i kolektivne zaštite i to posebno naglašavamo volonterima koji predstavljaju najveći i najvažniji resurs u realizaciji humanitarnih aktivnosti.  Samo na taj način možemo da stvorimo uslove za zaštitu sopstvenog zdravlja, zdravlja svojih porodica, koleginica i kolega, volontera, korisnika naših humanitarnih programa i svih sa kojima dolazimo u kontakt, poručuje crveni krst.

Izvor: nasemesto