2 minuta tišine

Da bi sačuvali decu moramo svi stati na njihovu stranu. Svaki odrastao član ove zajednice koja se Srbijom zove mora da povede računa o svakom detetu kod nas.

foto : V. Jovanović