29. ДАНИ МИКОЛЕ М. КОЧИША

У оквиру 29. Дана Миколе М. Кочиша (1990-2019) у местима где живе Русини у Војводини Друштво за русински језик, литерауру и културу организовало је више програма. Последњи међу њима одржан је у викенду за нама у Културно-уметничком друштва „Тарас Шевченко” у Ђурђеву на ком је обележена седамдеста годишњица писца Владимира Кочиша који је по пореклу из Ђурђева. Владимир Кочиш живи и ствара у Новом Саду а за све године у уметносци, поред редовног посла издао је девет књига, написао више драма, одглумио више својих монодрама, глумио у многим позоришним представама, снимио два филма и још много тога. Уписан је у Ениклопедију Новог Сада као истакнути уметник, награђиван је са многим признањима у свим могућим ранговима у нашиј држави и као глумац и као писац, а као писац драма и у иностранству. Те вечери у Ђурђеву о свом животу, преплитању литературе и драме и позоришта говорио је лично, што је дало на посебном значају.    

У истом програму одржана је промоција књиге Михајла Хорњака „Памћење и заборављање” о којој је испред Друштва говорила Хеленка Међеши, отворена је изложба слика са Ликовне колоније „Сусрет код Боднарова” која се одржава у Госпођинцима коју такође организује поменуто Друштво, а ђацима ђурђевачке ОШ Андреј Балинт и Марко Станковић уручене су награде по Зборник са литерарно-ликовног конкурса Миколе М. Кочиша у којем су објављени и њихови радови.  

 

Пре Ђурђева програм је одржан и у Новоме Саду у више наврата. У недељу, 1. децембра стављено је цвеће на гроб Миколи М. Кочиша на Градском гробљу у Новоме Саду, петак 6. децембра у Заводу за културу војвођанских Русина представљена су књиге Друштва које су издате у овој години – Зборник радова „Studia Ruthenica“ 24, 2019 (Зборнїк роботох „Studia Ruthenica“ 24, 2019),  Др Гавријил Костељник „Тренуци и умрле девојчице” (Др Гавриїл Костельник „Хвильки и умартей дзивочки”), Михајло Хорњак „Памћење и заборављање” (Михайло Горняк „Паметанє и забуванє”),  Зборник са литерарно-ликовног конкурса Миколи М. Кочиша (Зборнїк зоз литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша), а затим је отворена Ликовна изложба „Русински ликовни уметници на Ликовној колонији „Сусрет у Боднарова” (2005-2019)” са Ликовне колоније „Сусрет у Боднарова” и приказан истоимени каталог. Затим је у понедељак, 9. децембра, оджан час русинског језика са ђацима који уче русински језик у Средњошколском дому „Бранково коло” у Новоме Саду, а у среду 11. децембра такође у Новоме Саду одржана је васпитно-образовна активност са предшколском децом у ПУ „Радосно детињство”, објекат „Палчица”.

У истој недељи пред програм у Ђурђеву, у среду 18.децембра представници Друштва за русинки језик, литературу и културу посетили су обновљени гроб o. Јoвана Храниловића (1855-1924) који је био свештеник у гркокатоличкој цркви у Новоме Саду којој припадају Русини где је новосадки гркокатолички свештеник о. Јулијан Рац служио панахиду, а затим су посетили гробове учитеља на Русинском гробљу у Новоме Саду.

ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ

У Заводу за културу војвођанских Русина, у петак 6. децембра у оквиру 29. Дана Миколи М. Кочиша одржана је и Скупштина Дружтва за русински језик, литературу и културу.

На Скупштини је прихваћен Финансијски извештај за 2018. годину, програм рада за 2020. годину, представљен је програм 29. Дана Миколи М. Кочиша, као и каталог посвећен Ликовној изложби „Русински ликовни уметници на Ликовној колонији „Сусрет у Боднарова” (2005-2019)” са Ликовне колоније „Сусрет у Боднарова” која са традиционално одржава у Госпођинсцима.

 

За војвођанске.рс : С. Саламун 

 

 

  1. ДНЇ МИКОЛИ М. КОЧИША

У рамикох 29. Дньох Миколи М. Кочишa (1990-2019) у местох дзе жию Руснаци у Войводини Дружтво за руски язик, литерауру и културу отримало вецей програми. Остатня медзи нїма отримана у викенду за нами у Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове дзе означена седемдзешат рочнїца писателя Владимира Кочиша котри походзеньом зоз Дюрдьова. Владимир Кочиш котри жиє и твори у Новим Садзе за тоти роки у уметносци, попри порядней роботи видал дзевец кнїжки, написал вецей драми, одґлумел вецей свойо монодрами, ґлумел у велїх тетралних представох, знял два филми и ище вельо того. Уписани є до Ениклопедиї Нового Саду як визначни уметнїк, наградзовани з велїма припознанями на шицких могущих уровньох у нашей державни и як ґлумец и як писатель, а як писатель драмох и у иножемстве. Того вечара о своїм живоце, о преплєтаню литератури и драми и тетару бешедовал особнє, цо дало окремни упечаток.

Истого вечара отримана промоция кнїжки Михайла Горняка „Паметанє и забуванє” о котрей спред Дружтва гуторела Геленка Медєши, отворена вистава малюнкох зоз Подобових колонийох „Стретнуце у Боднарова” котра ше отримує у Ґосподїнцох котре тиж орґанизує спомнуте Дружтво, а Андрейови Балїнтовому и Маркови Станковичовому як награда придати по Зборнїк зоз литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша у хторим обявени и їх подобово роботи.  

Пред Дюрдьовом програма отримана и у Новим Садзе на вецей заводи. Внєдзелю, 1. децембра положене квеце на гроб Миколи М. Кочиша на Городским теметове у Новим Садзе, пияток 6. децембра у Заводзе за културу войводянских Руснацох представени кнїжки Дружтва котри видати у тим року – Зборнїк роботох „Studia Ruthenica 24, 2019”,  Др Гавриїл Костельник „Хвильки и умартей дзивочки”,  Михайло Горняк „Паметанє и забуванє”,  Зборнїк зоз литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша, а потим oтворена вистава Подобова вистава „Руски подобово уметнїки на Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” (2005-2019)” зоз Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” и приказани истомени каталоґ. Потим, пондзелок 9. децембра, отримана годзина руского язика зоз школярами котри уча руски язик у Штредньошколским доме „Бранково коло” у Нови Садзе, а стреду 11. децембра тиж у Новим Садзе отримана воспитно-образовна активносц зоз предшколскима дзецми у ПУ „Радосне дзецинство” обєкт „Палчочка”.

У истим тижню пред програму у Дюрдьове, стреду 18. децембра представителє Дружтва за руски язик, литертуру и културу нащивели обновени гроб o. Йoвана Храниловича (1855-1924) дзе грекокатолїцки новосадски священїк о. Юлиян Рац служел панахиду и гробом учительох на Руским теметове у Новим Садзе.

ДРУЖТВО ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ

У Заводзе за културу войводянских Руснацох, пияток 6. децембра у рамикох 29. Дньох Миколи М. Кочиша отримана и Скупштина Дружтва за руски язик, литературу и културу.

На Скупштини прилапени Финансийни звит за 2018. рок, програма роботи за 2020. рок, представена програма 29. Дньох Миколи М. Кочиша, як и каталоґ пошвецени Подобова вистава „Руски подобово уметнїки на Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” (2005-2019)” зоз Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” котра ше традицийно отримує у Ґосподїнцох.

 

За войводянски.рс : С. Саламун