3. KURS KOREOGRAFIJE SLOVAČKIH NARODNIH IGARA / 3. KURZ CHOREOGRAFIE SLOVENSKÉHO ĽUDOVÉHO TANCA

31. avgusta i 1. septembra, u prostorijama SKUD „Heroj Janko Čmelik“ u Staroj Pazovi, organizovan je 3. Kurs koreografije slovačkih narodnih igara. Na kurs se prijavilo čak 24 učesnika, trenutnih ili potencijalnih umetničkih rukovodilaca folklornih ansambala u slovačkim naseljima u Vojvodini. Na početku kursa, učesnike je pozdravila predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Libuška Lakatošova, koja im je poželela uspešan rad. U ime domaćina, staropazovačkog SKUD „Heroj Janko Čmelik“, prisutnima se obratio izvršni direktor društva, Zdenko Uheli. U nastavku je gospođa Ružena Červenska, učiteljica u penziji i renomirani koreograf, istovremeno i rukovodilac ovog kursa, govorila o programu rada i metodici predavanja na kursu, ali je i predstavila izbor autentičnih plesova i koreografskih crteža, na kojima su polaznici kursa radili tokom dvodnevnih radionica. Nije izostalo ni predavanje o slovačkim narodnim nošnjama iz Vojvodine, tokom kojeg se etnolog, Marijan Pavlov, potrudio da upozori na najčešće greške koje činimo pri oblačenju narodnih nošnji, te se potrudio dati smernice ka unapređenju načina usklađivanja muških i ženskih nošnji na bini. Svoje predavanje oplemenio je arhivskim fotografijama, a takođe je pozvao umetničke rukovodioce da se posavetuju sa njim u vezi sa nošnjama koje planiraju da predstave na sceni. U nastavku dana, održana je i praktična radionica, tokom koje je gospođa Červenska naučila polaznike kursa nekoliko autentičnih plesova iz Stare Pazove. Posle praktičnog predavanja, učesnici kursa posetili su staropazovački trg, gde su imali prilike da pogledaju kulturno-umetnički program u izvedbi slovačkog i srpskog folklornog ansambla iz Stare Pazove, u sklopu manifestacije Gastro Srem. Prvi dan kursa, kao po navici, završen je zajedničkim druženjem do ranih jutarnjih časova. U nedelju su nastavili sa radom, najpre ponavljanjem usvojenih motiva, a kasnije i uvežbavanjem daljih koreografskih celina. Posebnu pažnju privukli su tradicionalni plesovi iz Pivnica, koje je pokazao koreograf Janko Mernjik. Praktični deo nastave završen je posle 16h, nakon čega je sledila svečana dodela zahvalnica. Rukovodilac kursa, Ružena Červenska, zahvalila se polaznicima na lepoj saradnji i druženju, a predsednica NSSNM, Libuška Lakatošova, uručila je zahvalnice učesnicima kursa, koji su došli iz sledećih naselja: Aradac, Bački Petrovac, Bingula, Boljevci, Erdevik, Novi Sad, Kovačica, Kulpin, Kisač, Lug, Padina, Pivnice, Šid i Stara Pazova. I ove godine je organizator kursa bio Odbor za kulturu NSSNM uz finansijsku podršku Kancelarije za Slovake u dijaspori.

Text: Danica Vŕbová;  Foto: Anna Lešťanová

3. KURZ CHOREOGRAFIE SLOVENSKÉHO ĽUDOVÉHO TANCA

V dňoch 31. augusta a 1. septembra v miestnostiach SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove uskutočnil sa 3. Kurz choreografie slovenského ľudového tanca, ktorého sa zúčastnilo až 24 frekventantov. Boli to vedúci resp. potenciálni vedúci folklórnych súborov v slovenských vojvodinských prostrediach. Začiatok kurzu patril Libušky Lakatošovej, predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá účastníkov privítala na kurze a popriala im úspešnú prácu. V mene hostiteľa, staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka, prítomných pozdravil výkonný riaditeľ spolku Zdenko Uheli. Slovo ďalej patrilo vedúcej kurzu, pani Ružene Červenskej, učiteľky vo výslužbe a renomovanej choreografky, ktorá priblížila program práce a metodike výuky, ale aj predostrela výber autentických tancov a choreografické kresby, ktoré frekventanti za jej pomoci spracovali počas dvojdňovej výuky. Nevystala ani prednáška o slovenských vojvodinských ľudových krojoch, počas ktorej sa etnológ Marijan Pavlov snažil poukázať na najčastejšie chyby, ktoré robíme pri obliekaní ľudových krojov a snažil sa dať pokyny na vylepšenie spôsobu kombinovania mužských a ženských krojov na javisku. Svoju prednášku ilustroval archívnymi fotografiami a tiež oslovil umeleckých vedúcich, aby sa neostiechali kontaktovať ho a pýtať si rady, najmä keď ide o kroje, ktoré plánujú prezentovať na javisku. V pokračovaní dňa uskutočnila sa aj praktická dielňa, počas ktorej pani Červenská odprednášali niekoľko pôvodných tancov zo Starej Pazovy. Po praktickej výuke všetci účastníci presunuli sa na staropazovské námestie, kde mali možnosť odsledovať kultúrno umelecký program v podaní staropazovského slovenského a srbského súboru v rámci manifestácie Gastro Sriem. Prvý deň kurzu, ako aj obvykle, ukončili spoločným kamarátením do ranných hodín. S prácou pokračovali aj v nedeľu, najprv zopakovaním absolvovaných prvkov, a potom aj nacvičovaním ďalších choreografických celkov. Určitú pozornosť si vypýtali aj autentické tance z Pivnice, ktoré odprednášal choreograf Janko Merník. Vyučovacia časť bola uzavretá tesne po 16. hodine, keď nasledovalo slávnostné udeľovanie ďakovných listín. Vedúca kurzu Ružena Červenská poďakovala sa účastníkom za skvelé chvíle a peknú spoluprácu, a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová udelila ďakovné listiny účastníkom, ktorí reprezentovali naše nasledovné osady: Aradáč, Báčsky Petrovec, Boľovce, Binguľu, Erdevík, Nový Sad, Kovačicu, Kulpín, Kysáč, Lug, Padinu, Pivnicu, Šíd a Starú Pazovu. Organizátorom aj tohto ročníka kurzu bol Výbor pre kultúru NRSNM s finančnou podporou ÚSŽZ.

Text: Danica Vŕbová;  Foto: Anna Lešťanová