65. SAVETOVANJE „PROIZVODNJA I PRERADA ULJARICA“

U organizaciji Tehnološkog fakulteta Novi Sad , Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i DOO „Industrijsko bilje“ Novi Sad, odnosno članovi Saveta tehnologa industrije ulja, održaće se 65. savetovanje: Proizvodnja i prerada uljarica.

Već tradicionalno savetovanje, sa međunarodnim učešćem biće održano od 23. do 28. juna 2024. godine u Herceg Novom, u Crnoj Gori.