АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛИЦИ МИРОСЛАВА ТИРША: ЦРВЕНИ КРСТ РЕАЛИЗУЈЕ ДРУГУ ФАЗУ ОПРЕМАЊА ПУНКТА НАРОДНЕ КУХИЊЕ И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА

Средствима Града Зрењанина реализује се друга фаза адаптације пословног простора организације Црвеног крста, којим се објекат у улици Мирослава Тирша бр. 4 (старa централнa пијацa), површине 165 квадратних метара, претвара у дистрибутивни пункт Народне кухиње и магацински простор. 

 У току су радови на замени кровног покривача, у оквиру којих су уклоњене дотрајале салонит плоче, постављена нова изолација, замењена дрвена грађа и монтиран трапезни лим са опшивком. У оквиру ове фазе радова предвиђено је и уређење унутрашњости простора, малтерисање и припрема за даље радове, до финализације тог простора за предвиђену намену. 

Током прве фазе радова замењена је комплетна столарија, изведени су лимарски радови и уређена фасада објекта, а Црвени крст Зрењанин је израдио сву потребну пројектно- техничку документацију за наставак радова.

 Из те организације саопштавају да је превасходна идеја била да се наведени простор адаптира у функционални услужни центар који би се састојао од дистрибутивног пункта Народне кухиње и магацинског простора. 

 “На дистрибутивном пункту Народне кухиње би, осим дистрибуције топлих оброка, постојала и могућност конзумирања топлог оброка у предвиђеном делу. На тај начин био би створен практичан, безбедан и доступан простор који би олакшао основну  мисију Црвеног крста – помоћ угроженим лицима, али и који би допринео већем достојанству прималаца помоћи и опште задовољство корисника овог вида социјалних услуга у нашој локалној заједници”, наводе у Црвеном крсту и додају да би отварање новог простора решило и неке друге проблеме с којима се готово свакодневно суочавају у раду.

“Услед недостатка адекватног магацинског простора, дистрибуција хуманитарне помоћи врши се у крајње неадекватним условима – у помоћним просторијама (гаражама) које не задовољавају минимум стандарда за складиштење, посебно прехрамбених производа, иако је Црвени крст Зрењанин извршио дезинфекцију, дезинсенкцију и дератизацију простора. Додатне проблеме ствара пријем хуманитарне помоћи који се најчешће врши шлеперима који немају могућност приступа просторијама, те се истовар врши ручно са возила које остаје на саобраћајници (Ул. Змај Јовина) и ствара проблем у одвијању редовног саобраћаја”, истичу у тој организацији.

 У складу са Споразумом о међусобним правима и обавезама, закљученим дана 19. априла 2021. године између Града Зрењанина и Црвеног крста Зрењанин и на основу Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини града, непокретност у Улици Мирослава Тиршa додељена је Црвеном крсту, чиме су се стекли сви услови за даље радове на адаптацији тог простора. 

 У току 2021. године Црвени крст Зрењанин је запримио и дистрибуирао 260 тона хуманитарне помоћи, док се у просторијама Црвеног крста свакодневно врши дистрибуција 262 топла оброка корисницима Народне кухиње.

Извор: Град Зрењанин