АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА: УКЛОЊЕНО ПРЕКО 3000 ТОНА ОТПАДА

Данас је у Сајану почело чишћење дивље депоније . Средства су обезбеђена по основу конкурса за доделу подстицајних средства за уклањање дивљих депонија са пољопривредних земљишта, привођење намени пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Стеван Иличић, члан Градског већа задужен за екологију и Мирослава Крнић, секретарка Секретаријата за заштиту животне средине, пољоприведу и рурални развој посетили су данас депонију како би се уверили како напредују радови.

– Од почетка године очишћено је неколико депонија у граду и селима. За сајанску депонију Покрајина је издвојила 455.000 динара, док град Кикинда учествује са 520.000 динара – истакао је Стеван Иличић.

Мирослава Крнић напоменула је да је чишћење и уређење дивљих депонија започето у мају.

– Акцијом су обухваћене сеоске, али и депоније које се с времена на време појављују у граду. Приметно је да се у градском грађевинском рејону појављују депоније по ободима града. До сада смо сакупили и одвезли на депонију близу 1.000 тона отпада са сеоских депонија, а око 2.000 тона је кабасти отпад из домаћинстава – рекла је Мирослава Крнић.

Осим акције чишћења депонија, организована је и акција уклањања кабастог отпада. Из Секретаријата за заштиту животне средине подсећају грађане да за сваки отпад који имају постоји начин на који се он одлаже, а све информације могу се добити у Компанији FCC.

Извор: Град Кикинда