AKCIJA PRIKUPLJANJA AMBALAŽNOG PESTICIDNOG OTPADA

Kako je odlučeno na sastanku predstavnika seoskih mesnih zajednica, Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica i Udruženja proizvođača sredstava za zaštitu bilja – akcija prikupljanja ambalažnog pesticidnog otpada biće organizovana i ove godine, navodi portal „Mitrovica.info“. 

Akcija se realizuje četvrtu godinu za redom sa ciljem da pesticidna ambalaža ne završi u komunalnom otpadu, divljim deponijama ili kanalima u atarima i na taj način ugrozi zdravlje stanovništva, nego da se na pravilan način odloži i uništi. Cilj akcije je da se animira što više poljoprivrednika sa teritorije Sremske Mitrovice.

Na sastanku održanom u Gradskoj kući dogovorene su i konkretne aktivnosti po ovom pitanju.

U skladu sa zaključcima sa sastanka, u 11 sela biće, tokom maja, sprovedena akcija organzovanog prikupljanja ambalažnog otpada sredstava za za zaštitu bilja tzv. pesticidnog otpada.

RASPORED PRIKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA NA TERITORIJI SREMSKE MITROVICE:

21.maj
MARTINCI – 8:00 do 9:30
BOSUT – 16:00 do 17:00

22.maj
ČALMA – 8:00 do 9:00
KUZMIN – 14:00 do 15:30
LAĆARAK – 16:00 do 17:00

23.maj
LEŽIMIR – 8:00 do 9:00
MANĐELOS – 9:30 do 11:00
ŠULJAM – 11:30 do 12:30
VELIKI RADINCI – 13:00 do 14:00
ŠAŠINCI – 14:30 do 15:30
JARAK – 16:00 do 17:00

Ambalažu koja će se uključiti u sistem sakupljanja i zbrinjavanja prema uputstvima proizvođača, distributera i sakupljača otpada, obavezno je tri puta ispirati od ostataka sredstava za zaštitu bilja pre same predaje. Ambalaža od sredstava za zaštitu bilja ne sme se zakopavati, bacati u vodotokove ili spaljivati zbog stvaranja otrovnih gasova.

Stupanjem na snagu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, svi odgovorni činioci uvoznici, odnosno proizvođači sredstava za zaštitu bilja su u obavezi da obezbede adekvatno zbrinjavanja ambalažnog otpada.

Izvor: Mitrovica.info