АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА “ИНКЛУЗИЈА РОМА И ДРУГИХ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ” – „ИЗ МАРГИНЕ НА ПОСАО“

Град Сомбор је са прoјектним партнерима: Школом за основно образовање одраслих Сомбор и Савезом ромских невладиних организација Западно-бачког округа Сомбор конкурисао на програму Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, са пројектом под називом „Из маргине на посао – обукe Рома за постојећа радна места“. Програм и пројекат финасирају СКГО и ГИЗ.

Општи циљ пројекта је повећање запошљивости повратника и других теже запошљивих група путем реализације програма обука усклађених са потребама локалног тржишта рада.

Пројекат „Из маргине на посао – обукe Рома за постојећа радна места“ је одобрен од стране ГИЗ-а, за доделу бесповратних средстава „ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ ФАЗА 2“ у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „ИНКЛУЗИЈА РОМА И ДРУГИХ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У СРБИЈИ”, који спроводи ГИЗ.

Укупна вредност пројекта, односно буџет Града Сомбора износи 149.992 евра.

Поред свих активности и буџета предвиђених пројектом, ГИЗ је, мимо свега, обезбедио прехрамбене и хигијенске пакете за најугроженије и породице са највише чланова крајњих корисника пројекта.

Дана 26. и 27. 10. 2020. године, уз свесрдну помоћ, координацију и логистику Црвеног крста Сомбор извршена је прва од три поделе пакета. Пакете су са представницима Црвеног крста Сомбор додељивали чланови пројектног тима Града Сомбора, мр Михаел Плац, менаџер пројекта и Александар Радуловић, пројектни координатор.

Град Сомбор и овом приликом позива оредузећа и предузетнике са територије града, као и крајње кориснике пројекта да се укључе у реализацију пројекта и омогуће запошљавање крајњих корисника на постојећа радна места. Средства за ове намене обезбеђује донатор.

Извор: Град Сомбор