AKVIZICIJE FABRIKA U ISTOČNOJ EVROPI UZIMAJU MAHA

Hronična nestašica radnika u istočnoj Evropi doprinosi jačanju aktivnosti preuzimanja fabrika, pri čemu se pojedine kompanije odlučuju na akvizicije kako bi došle do kvalifikovanih radnika ili potrebnog stručnog znanja za potrebe širenja poslovanja.

Iako čini tek mali deo tržišta spajanja i akvizicija u regionu, takva praksa ističe zabrinutost zbog sve većeg manjka radnika u trenutku snažnog uzleta ekonomske aktivnosti, kažu savetnici i izvršni direktori u regionu.

Kad je mađarska živinarska kompanija Tranzit-Food kupila postrojenja od konkurentske kompanije Gastor, raspoloživih 550 radnika bili su među najvažnijim faktorima, kazao je izvršni direktor Akos Szabo za Reuters.

“Ranije su ključna načela kojima su se kompanije rukovodile kod preuzimanja bile profitabilnost, tržišni udeo, brending, imovina, planirane investicije ili autonomnost menadžmenta”, dodao je. “Sada gledamo kompletnu radnu snagu, što je više rangirano od fizičke imovine. Spremni smo platiti višu cenu zbog kvalifikovanih radnika”.

Istraživanje Eurostata na koje se pozivaju ekonomisti u Erste Group Banku pokazalo je da je manjak radnika ograničio proizvodnju u 83 odsto mađarskih industrijskih kompanija u trećem kvartalu, u polovini poljskih fabrika kao i u 44 odsto kompanija u Češkoj.

Hugh Owen, konsultant specijalizovan za poslove spajanja i akvizicija u srednjoj i jugoistočnoj Evropi, kaže da su tržišta sročila kovanicu ”acquihires” koja opisuje poslove preuzimanja sa ciljem kupovine tima radnika s odgovarajućim stručnim znanjima.

Izvor: agrobiz.hr