АНДРИЈИ РАДУЛОВИЋУ НАГРАДА „НЕБОЈША ДЕВЕТАК“

Жири књижевне награде „Небојша Деветак“, која се додељује за најбољи прилог објављен у току календарске године у часопису „Траг“, донео је одлуку да се ове године награда додели Андрији Радуловићу, за поезију објављену у двоброју 67–68. Жири је радио у саставу: Ђорђо Сладоје, Бранислав Зубовић и Саша Радојчић (председник). Часопис „Траг“ издање је Јавне библиотеке „Данило Киш“, у којој је део радног века провео и Небојша Деветак.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Андрија Радуловић је запажени песник средње генерације, који живи и ради у Подгорици у Црној Гори. Песме које је објавио у часопису „Траг“ одликују се, на формалном плану, јасним и свежим сликама, развијеним, каткад и продуженим исказом, као и склоношћу ка свођењу волумена стиха на мали број речи, понегде чак и на само једну реч, која онда добија на снази и сугестивности. За песников поступак је карактеристична евокативна песма под насловом „Мој пријатељ“. У њој, лирски глас набраја оно што је његов пријатељ волео – „дуге заласке / на језеру“, … „тучу облака … буру на мору“, да би, пошто напомене да му се пријатељ „не јавља / ево неко доба“, изразио наду да га још има „у бурама / у облацима / у сутонима“. Тако је песма начинила један симболички круг. Индикатор брижљивог поступка је употребљено глаголско време: „мој пријатељ је волио“ (перфект) и „још ми даје наду / да га има“ (презент). Када је реч о значењским аспектима његових песама из „Трага“, може се запазити да је Андрија Радуловић песник модернистичког кова, који истовремено избегава типично модернистичку сумњу у улогу и снагу песништва. Напротив, он верује, као и дечаци из једне његове песме, „у ријеч са Извора“, супротстављајући се тиме исказу „једног званичника“ који је на телевизији рекао да „нема више / великих пјесника“. Званична, медијски подржана, тобожња истина, у песми се обеснажује мишљењем елементарних сила: „тако не мисле / дрвеће / ријеке / облаци“ и присуством Ловћена „који сања / поезију“. Андрија Радуловић такође поезију сања, жели да се „на води / потписује тајно“ и да напише песму. По уверењу жирија награде „Небојша Деветак“, он то чини успешно.

Андрија Радуловић (1970), истакнути песник, аутор је дванаест књига поезије и две антологије. Његова поезија преведена је на двадесет седам страних језика и заступљена у низу домаћих и страних избора, атласа и антологија поезије. За своје песништво добио је више награда: „Марко Миљанов“, „Радоје Домановић“, „Печат вароши сремскокарловачке“, „Кочићево перо“, „Симо Матавуљ“, Балканика (Румунија), Noside (Unesco, Италија), „Борис Корнилов“ (Санкт Петербург, Русија), Грамата Литерарног музеја Бугарске (Софија), „Божидар Вуковић Подгоричанин“… Радуловић се јавља и као уредник више часописа за књижевност и уметност који излазе у Црној Гори, а актуелни је члан редакције београдских „Књижевних новина“. Један је од оснивача Књижевног друштва „Његош“. Живи у Подгорици.

Награда „Небојша Деветак“која подразумева плакету и новчани износ биће додељена на Дан библиотека „Данило Киш“, 22. фебруара 2023. године у Врбасу.

Извор: Општина Врбас