АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ЈАНКОВИЋ ЗАКУПАЦ АПОТЕКА У ОПШТИНИ ОЏАЦИ

Апотекарска установа “Јанковић” из Новог Сада узеће у закуп девет апотека Дома здравља Оџаци, уз обавезу да у њима настави да обавља исту делатност током трајања закупа.

Након објављеног јавног огласа и спроведеног поступка прикупљања понуда, са здравственом установом из Новог Сада данас је потписан уговор о давању у закуп девет апотека у јавној својини општине Оџаци на период од десет година.

– Потписивањем овог уговора унапредиће се рад апотека у општини Оџаци и ниво здравствене заштите подићи на један виши ниво. Пословни простори тих девет апотека ће бити уређени и оно што је нама као локалној самоуправи било битно, запослени који су у њима остали наставиће да раде код Апотеке “Јанковић” – изјавила је председница општине Оџаци Латинка Васиљковић након потписивања уговора.

Председница општине је истакла да ће нова апотека бити отворена у објекту Фабричке амбуланте, тако да ће и становници тог дела Оџака добити апотеку у близини.

Апотека “Јанковић” преузеће и осам апотека у осам сеоских насеља, док апотека која се налази у кругу Дома здравља Оџаци није предмет закупа и наставиће да ради под окриљем те јавне здравствене установе.

Месечна закупнина за девет апотека по уговору је 61.000 динара без ПДВ-а, а закупац нема право да затвори било коју апотеку, нити да је даје у поџакуп.

У објектима Дома здравља Оџаци закупац ће поред текућег одржавања морати извршити неопходне инвестиционе радове, што подразумева и да апотеке добију засебне санитарне чворове, како би задовољиле све услове за обављање апотекарске делатности.

Очекивања су и да ће закупац обезбедити бољу снабдевеност апотека.

Потписивању уговора присуствовао је и заменик председнице општине Мирослав Кондић, који је био на челу комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државних апотека.

Извор: Општина Оџаци