ПРИПРЕМНИ ТУРНИР ЗА СВЕТСКО КВИЗИНГ ПРВЕНСТВО У ШИДУ

ПРИПРЕМНИ ТУРНИР ЗА СВЕТСКО КВИЗИНГ ПРВЕНСТВО У ШИДУ

У Шиду ће 10. марта бити одржан припремни турнир за Светско квизинг првенство. Шид је другу годину заредом домаћин припремног турнира за љубитеље квизова, који се организује под покровитељством Општине Шид, уз подршку Туристичке организације. Такмичари ће имати прилику да постану чланови Српске квиз асоцијације што им омогућава да учествују на свим такмичењима које ће […]

Желим више ...
ОБНАВЉА СЕ КОМПЛЕКС ЛЕТЕНКА

ОБНАВЉА СЕ КОМПЛЕКС ЛЕТЕНКА

Комплекс Летенка, популарно излетиште Војвођана,  требало би у наредним годинама да буде обновљен. Током ове године планирана је израда пројектне документације и прибављање дозвола за градњу. Предузеће „Урбанизам“ – Сремска Митровица задужено je за План детаљне регулације тог простора. Овај план детаљне регулације се израђује на иницијативу Покрајинске владе и секретаријата за спорт и здравље. […]

Желим више ...
СРБОБРАН: ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ ОБЕЛЕЖИЛА ДАН ШКОЛЕ

СРБОБРАН: ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ ОБЕЛЕЖИЛА ДАН ШКОЛЕ

Свечаном академијом у сали Малог позоришта Гимназија „Светозар Милетић“ обележила је Дан школе. За ову прилику припремљен је културни програм у ком су учествовали ученици и професори ове образовне установе, а подршку им је пружио и Градски хор „Зора“. „Обележавамо овај дан подсећајући све да вредно радимо и боримо се са свим приликама и неприликама […]

Желим више ...
ЛИЦЕНЦА КАО ПОТВРДА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАДА У ДНЕВНОМ ЦЕНТРУ И БОРАВКУ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ЛИЦЕНЦА КАО ПОТВРДА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАДА У ДНЕВНОМ ЦЕНТРУ И БОРАВКУ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Дневни центар и Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, који функционишу под окриљем Центра за социјални рад Општине Рума, свакодневно похађа 35 корисника, који у објекту „Ливаде“ код „Змајеве“ школе имају све неопходне услове за боравак, стручну помоћ за психофизички развој и потребну медицинску негу. Програми у Дневном центру/боравку су прилагођени […]

Желим више ...
DOM ZDRAVLJA NOVI SAD : DANAS BESPLATNI PREVENTIVNI PREGLEDI

DOM ZDRAVLJA NOVI SAD : DANAS BESPLATNI PREVENTIVNI PREGLEDI

Dom zdravlja „Novi Sad“ pridružuje se akciji preventivnih pregleda Ministarstva zdravlja Republike Srbije pod nazivom „Otvorena vrata“ koja se održava u nedelju 25. februara u periodu od 08 do 16 časova. Svi zainteresovani građani moći će da urade kardiološki pregled sa EKG monitoringom i izmere krvni pritisak u objektu Liman IV, na III spratu. Za […]

Желим више ...
ДРЖАВА ОСНИВА РЕГИСТАР НЕПЛАЋЕНИХ РАЧУНА

ДРЖАВА ОСНИВА РЕГИСТАР НЕПЛАЋЕНИХ РАЧУНА

Привредник који своју фактуру не пријави Управи за трезор неће моћи да наплати робу и уз то ће платити казну од 100.000 до два милиона динара. Власник приватног предузећа који, на пример, болници испоручи медицинску опрему, више неће моћи да наплати своју робу ако рачун не региструје у новооснованом Централном регистру фактура. И не само […]

Желим више ...
МНОГИ БИ ДА ШИЈУ У СРБИЈИ

МНОГИ БИ ДА ШИЈУ У СРБИЈИ

Наши текстилци и обућари све више облаче и обувају Европу, наводи „Политика“. Према подацима Републичког завода за статистику, Српска модна индустрија у 2017. години извезла је робу за више од милијарду евра и остварила суфицит од 101,4 милиона. Више од 70 одсто својих производа наша модна индустрија пласира на тржиште Европске уније, а после пада […]

Желим више ...
NACIONALNA MATURA – USLOV ZA UPIS NA FAKULTET

NACIONALNA MATURA – USLOV ZA UPIS NA FAKULTET

Đa­ci ko­ji su u te­ku­ćoj škol­skoj go­di­ni upi­sa­li ne­ku od če­tvo­ro­go­di­šnjih sred­njih ško­la u Sr­bi­ji pr­va su ge­ne­ra­ci­ja uče­ni­ka ko­ja će ume­sto sa­da­šnjeg ma­tur­skog is­pi­ta po­la­ga­ti ta­ko­zva­nu na­ci­o­nal­nu ma­tu­ru, ko­ju  po­mi­nje Mla­den Šar­če­vić, mi­ni­star pro­sve­te, na­u­ke i teh­no­lo­škog raz­vo­ja.  Po­red to­ga što će, kao i do­sad, pre­sta­vlja­ti za­vr­šni sred­njo­škol­ski is­pit, ona će bi­ti i di­rekt­na […]

Желим више ...
OPASNE VREMENSKE PRILIKE NAREDNIH DANA

OPASNE VREMENSKE PRILIKE NAREDNIH DANA

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sektor za vanredne situacije, izdalo je upozorenje za javnost, na opasne vremenske prilike  za područje Republike Srbije. Imajući u vidu prognoze RHMZ za područje Republike Srbije, da se na celom području zemlje očekuju snežne padavine i niske temperature u periodu od 25.02.  do 01.03.2018. godine (u jutarnjim satima umeren, lokalno i jak mraz, […]

Желим више ...
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ТИТЕЛ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ОТПАДА

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ТИТЕЛ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ОТПАДА

На основу ПОПОС донације од стране Амбасаде Јапана у Рeпублици Србиjи, ЈКП „Комуналац“ Тител додељена су средства у износу од 75,590 евра, за набавку возила за превоз отпада. Тим поводом, у четвртак, 22. фебруара 2018. године, у згрaди Aмбaсaдe Jaпaнa у Рeпублици Србиjи на Нoвом Бeoгрaду, потписан је уговор о донацији.  Потписивању уговора су присуствовали […]

Желим више ...