БАЧКИ ПЕТРОВАЦ И ВРБАС: ВИШЕ ОБУКА ДОНОСИ ВИШЕ ЕВРОПСКИХ ПРОЈЕКАТА

Дана 29.08.2019.  представници Фонда  “Европски послови” АП Војводине, Кристина Башић и Зоран Павић, са колегама из Развојне агенције Војводине (РАВ), посетили су општине Бачки Петровац  и Врбас.
У Бачком Петровцу домаћин је био Срђан Стојановић,  помоћник председника општине са својим сарадницима, а у општини Врбас дочекала их је Наталија Шиповац, шеф одељења за привреду и развој.
Договорена је још јача непосредна сарадња представника локалних самоуправа са Фондом и РАВ-ом, и поред уоченог великог напретка у коришћењу европских фондова  и привлачењу станих инвеститора у протеклих две године. 
Представници обе општине исказали су велики допринос Фонда „Европски послови“ АП Војводине  у остварењу аплицираних пројеката, јер су честе посете, иницијатива и логистика довеле до коначне реализације.
У општини Бачки Петровац исказана је потреба за поновним организовањем обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“, јер је велики број заинтересованих да кроз овај вид едукације допринесе већем  развоју локалне самоуправе.
Такође, констатована је успешна сарадња са партнерима из Мађарске, јер је већина поднетих и реализованих пројеката била усмерена на ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија.