БАЛ МЛАДИХ У ЂУРЂЕВУ – БАЛ МЛАДИХ У ДЮРДЬОВЕ

Млади и вредни Ђурђевчани из Културно-уметничког друштва „Тарас Шевченко” из Ђурђева, ове суботе 11. новембра у својим просторијама су организовали трећи Бал младих.   У пуној сали Друштва били су млади из Руског Крсстура, Куцуре, Новог Сада, Петроварадина, Ветерника и Ђурђева. На балу су слушали претежно русинску народну и забавну музику, а и ове године свирао је „Пицикато бенд”.

Ђурђевачка омладина за младе организује разне догађаје са различитим садржајима, културне, уметничке, едукативне, образовне па и забавне, међу којима је и овај Бал младих. Активније раде од пре седем година. Задовољни су са организацијом бала, али кажу да су свесни да увек могу боље, па ће и надаље слушати потребе младих.

И ове године су захваљујући деведесет седморици спонзора из Жабља, Руског Крстура и Ђурђева обезбедили богату томболу од сто шесдесет шест награда. Овогодишња прва и највреднија награда, ваучер од 20.000 динара за путовање по жељи добио је Далибор Нединић из Ђурђева, конобар који је радио на балу. Томболу за ту наћраду извукао је прошлогодишњи добитник прве наћраде Давор Сабо из Врбаса.

Млади су се лепо провели, играли и дружили, какв је обичај у организацијама овог Друштва, до самог јутра.

 

За војвођанске.рс : Б. Ђурђев 

 

Млади и вредни Дюрдьовчанє з Културно-уметнїкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, тей соботи 11. новембра орґанизовали треци Бал младих у своїх просторийох. У полней сали баловали ше млади зоз Руского Керестура, Коцура, Нового Сад, Петроварадину, Ветернику и Дюрдьова. На балє ше слухала преважно руска народна и забавна музика, а и того року грал „Пицикато бенд”.

Дюрдьовски млади за младих орґанизую рижни подїї з рижнима змистами, културни, уметнїцки, едукативни, образовни та и забавни, медзи нїма и тот Бал младих. Активнєйши су од пред седем роки. Задовльни су зоз орґанизацию балу, алє су свидоми же вше мож лєпше, та и надалєй планую ослуховац потреби младих.

 Того року дзекуюци дзеведзешат седем спонзором зоз Жаблю, Руского Кересура и Дюрдьва обезпечели богату томболу на котрей було сто шейдзешат шейсц награди. Тогорочну першу и найверднєйшу награду, ваучел у туристичней аґенциї од 20.000 динари за путованє по жаданю достал Далибор Нединич з Дюрдьова, конобар котри робел на балу. Томболу за тоту награду вицагнул прешлорочни добитнїк першей награди Далибор Сабо зоз Вербасу.

Млади ше крашнє баловали, танцовали и дружели ше, як то обичай у орґанизацийох того Дружтва, до самого рана.

 

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв