БАНКЕ ОДУСТАЈУ ОД НАПЛАТЕ ТРОШКОВА ОБРАДЕ КРЕДИТА У новим рекламама и у промотивним акцијама тог трошка нема, па су се номинална и ефективна камата изједначиле

Банке, суочене са судским пресудама по којима нису имале право да од клијента наплате трошак обраде кредитног захтева, као да полако почињу да одустају од те праксе у новим уговорима, наводи „Политика“. О томе сведоче најновије рекламе за кредите, било да је реч о кеш, рефинансирајућим или стамбеним зајмовима. Ерсте банка је, на пример, огласила понуду кредита за рефинансирање без обраде кредитног захтева, Интеза банка има акцијску понуду стамбеног кредита, такође без тог трошка, до краја марта, Војвођанска банка има акцијску понуду кеш кредита без те провизије, а Еуро банка је не наплаћује ни за кеш ни за стамбени кредит.

Поређења ради, Рајфајзен, Уникредит, Сосијете женерал, Адико, Директна банка, како се може видети из понуде на њиховим сајтовима, задржали су тај трошак, као и Интеза банка, за све остале кредите сем стамбених.

Извор: Политика