BERBA I ČUVANJE ROTKVICE

Rotkvica se zbog kratke vegetacije gaji u jesen,zimu i rano u proleće u zaštićenom prostoru.Najčešće je predhodna,naknadna kultura i često međukultura,između redova luka i salate.Rotkvica se ubira postepeno kada koren dostigne visinu za datu sortu.Koren se vadi iz zemlje,odseca se pravi koren a rotkvica se vezuje u vezice od 5-10 komada.Visoka temperatura uz nedostatak vode pogoršava kvalitet korana.Koren je sočan i kvalitetan jedino u uslovima stalne optimalne vlažnosti zemljišta.Rotkvica u vezici mora da ima svežu lisnu masu,da je bez poraslica,da nije žuta ili da nema gubitka boje,da nije obolela i da je bez prisustva insekata.
Optimalna temperatura za čuvanje rotkvice je 0C .Naglo hlađeve je potrebno radi punog potencijala čuvanja kod rotkvice u vezici i kod one bez lisne mase na sebi.Rotkvica se često pokriva ledom u cilju očuvanja temperature i obezbeđenja vlažnosti koja utiče na izražajnu i odsečnu teksturu korena.U okviru ovih uslova,rotkvica može da očuva prihvatljiv kvalitet za 7-14 dana sa lisnom masom na sebi i 21-28 dana ako je lisna masa uklonjena.Relativna vlažnost vazduha za čuvanje rotkvice treba da je u granicama od 95-100%.
Autor: Milosavljević Zoran

Izvor: psss