БЕСПЛАТНА АУТО СЕДИШТА И ЕДУКАЦИЈА БЕСПЛАТНИ ШЕДЗИСКА И ЕДУКАЦИЯ

Сведоци смо да има све мање новорођенчади и не само да у одељењима основних школа има мање деце, него има и мање одељења. Један од разлога зашто се брачни парови теже одлучују за родитељство јесте и тај јер немају стални посао или плату са којом могу одхранити дете. Зато је свака помоћ веома значајна.

Општинско веће Општине Жабаљ и савет за безбедност у саобраћају општине, у сарадњи са Агенцијом за безбедност у саобраћају Републике Србије ове године су одлучили да помогну родитеље. Расписали су Јавни позив за бесплатну едукацију о правилном коришћењу дечијег аутоседишта и додељивање бесплатних аутоседишта за децу. Један од услова за конкурисање за бесплатно аутоседиште је и то да родитељи морају бити присутни на едукацији.   

Услови за конкурисање – да је дете рођено 2017. године, да је прворођено код оба родитеља, да барем један од родитеља има пребивалиште на територији општине најмање две године и да је барем један од родитеља власник аута. Ако је прворођено дете близанче и друго дете добија аутоседиште. Потребна документација – лична карта, возачка дозвола, извод из матичне књиге рођених за дете и попуњен образац који се може преузети у згради Општине Жабаљ, канцеларија 108.  

Конкурс је отворен до 25. октобар до 15 часова, више информација и на телефон 021 210 2268, контак особа Радован Плачкић.

 За војвођанске.рс : Б. Ђурђев 

 

БЕСПЛАТНИ ШЕДЗИСКА И ЕДУКАЦИЯ

Шведоци зме же єст вше менєй новонародзени беби и нє лєм же у оддзелєньох у основних и штреднїх школох єст менєй школярох, алє єст и менєй оддзелєньох. Єдна од причинох прецо ше малженски пари чеше одлучую буц родичи и тота же нє маю саємну роботу або плацу з котрей можу виховац дзецко. Прето кажда помоц барз значна.  

Општинска рада Општини Жабель и Совит за безпечносц у транспорту општини, у сотруднїцтве зоз Аґенцию за безпечносц у транспорту Републики Сербиї того року одлучели помогнуц родичом и розписали Явну поволанку за безплатну едукацию о правилним хаснованю дзециснких аутошедзиска и додзельованє безплатних дзецинских автошедзискох. Єден з условийох за конкурованє за бесплатне аутошедзиско и тото же би родичи були присутни на едукациї за їх хаснованє.

Условия за конкурованє – же дзецко народзене 2017. року, же є першонародзене при обидвох родичох, же голєм єден од родичох ма пребувалїще на териториї општини найменєй два роки и же голєм єден од родичох власнїк авта. Кед же родичом першонародзене дзецко двойнятка, обидвой достаню по аутошедзиско. Потребна документация – особна карточка, вожачка дозвола, вивод зоз матичней кнїжки народзених за дзецко и попольнєти формулар котри ше може превжац у будинку Општини, у канцелариї 108.

Конкуровац мож по 25. октобер по 15 годзин. Вецей информациї при Радованови Плачкич на 021/210-22-68. Едукация ше отрима 5.децембра у будинку општини у Жаблю.

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв