БЕСПЛАТНА ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА ПРОИЗВОЂАЧИМА ОПШТИНЕ КАЊИЖА

Локална самоуправа Општине Кањижа обавештава регистроване пољопривреднике, да се већ могу предавати захтеви за бесплатну хемијску анализу земљишта у 2018 години!

Један пољопривредник има право на бесплатну хемијску анализу максимално за 10 узорака, искључиво на сопственим или закупљеним парцелама, а  које се налазе на територији општине Кањижа. За анализу земљишта првенство уживају парцеле у сопственом власништву или закупу физичких и правних лица наспрам државних земљишта. Пољопривредници, који имају дуговање по основу пореза на имовину немају право на коришћење бесплатне анализе, а коју финансира општина, све док своја дуговања не измире. Укупан предвиђени број узорака у општини Кањижа је 1000. Пријава по првом кругу траје до 19. септембра док у другом кругу до 1. октобра, односно до испуњавања предвиђеног броја  узорака.

Потребна документација приликом пријаве:

–              фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,

–              фотокопија личне карте,

–              структура сетвеног плана са тачним катастарским бројем и величином  парцела (фотокопија структуре сетве-друга страна из Трезора у случају да подносилац захтева није извршио обнову регистрације газдинства код саветница за рурални развој),

–              унапред припремљен план сетве (плодоред) за наредне четири године.

Прикупљање пријава, попуњавање захтевног формулара врше саветнице за рурални развој у Градској Кући, у канцеларији број 16 на приземљу. Више информација се могу добити од саветница на телефону број: 024/874-236

Узимање узорака на терену врши један Институт из Новог Сада. Стручна лица института узимање узорака врше у присуству произвођача о чему ће бити обавештен унапред телефонским путем.

Резултате испитивања Институт доставља произвођачима поштанским путем.

Извор : Општина Кањижа