BESPLATNI INTERNISTIČKI I OFTALMOLOŠKI PREGLEDI

Preventivni pregledi jako su važni jer mogu na vreme da otkriju zdravstveni problem i omoguće blagovremeno lečenje, a u cilju podizanja svesti o značaju redovnih kontrolnih pregleda Ministarstvo zdravlja Republike Srbije pokrenulo je projekat besplatnih lekarskih pregleda u bolnicama i domovima zdravlja širom zemlje.

Prema rasporedu Ministarstva zdravlja u pećinačkom Domu zdravlja „Dr Dragan Funduk“ biće organizovani besplatni lekarski pregledi u nedelju 25. februara u periodu od 8.00 do 16.00 časova, tokom kojeg će stanovnici pećinačke opštine biti u prilici da obave internističke i oftalmološke preglede, kao i određivanje glukoze u krvi (glikemija) kao osnovnog parametra za postavljanje dijagnoze dijabetesa, ali i za procenu kontrole dijabetesa.

Besplatne preglede mogu obaviti svi koji žele da prekontrolišu svoje zdravlje bez obzira da li poseduju zdravstvenu knjižicu, a pregledi će se vršiti u internističkoj i oftalmološkoj ambulanti pećinačke zdravstvene ustanove.

Izvor: Opština Pećinci