БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У 2018. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години.

Предмет конкурса јeсте додела средстава којима ће се организовање традиционалних манифестација у 2018. години, на територији АП Војводине, с циљем боље промоције и подизања капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава у сврху организовања традиционалних манифестација у 2018. години, на територији АП Војводине, с циљем боље промоције и подизања капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту.

Средства су намењена за:

а) подршку за организовање научно стручних скупова, студијских путовања, семинара, радионица, трибина  и предавања у области пољопривреде и руралног развоја (закуп простора, ангажовање консултаната, преводиоца и техничког особља, путне и трошкове боравка, израда дизајна и штампања промотивног и стручног материјала);

б) подршку за организовање сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја (закуп излагачког простора са основним техничким услугама, изградње, односно закупа штанда, закупа бине, озвучења и осветљења, израда дизајна и штампање промотивног материјала, оглашавање у штампаним и електронским медијама, трошкови путовања, трошкови куповине материјала за израду традиционалних рукотворина и куповине пехара и медаља за награде);

в) подршку локалним манифестацијама са сврхом очувања традиционалних заната и производње локалних производа (закуп излагачког простора са основним техничким услугама, изградња, односно закуп штанда, израда дизајна и штампање промотивног материјала, закуп бине, озвучења и осветљења, трошкови путовања, трошкови куповине материјала за израду традиционалних рукотворина и куповине пехара и медаља за награде).

За подршку организаторима традиционалних манифестација намењено је укупно 20.000.000,00 динара.

Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 40.000,00 динара, а максимални износ je до 1.200.000,00 динара.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.05.2018. године.

Комплетан текст конкурса као и осталу неопходну документацију, можете преузети на линку ОВДЕ.

Извор: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство