BESPOVRATNO 25 MILIONA ZA SOLARNE PANELE NA FARMAMA

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima. Pravo na podsticaje mogu da ostvare lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizička lica nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnici nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Takođe i  pravna lica, odnsono privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za  zadovoljenje energetskih potreba u objektima farmi registrovanih za uzgoj životinja, sa ciljem nabavke i montaže fotonaponskih solarnih panela sa pratećom opremom, za autonomno generisanje i napajanje električnom energijom objekata farme, a da pri tome solarna elektrana nije priključena na sistem za distribuciju električne energije. U cenu postrojenja ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi. 

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 25.000.000,00 dinara, a Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80 odsto vrednosti investicije. Maksimalan iznos sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznosi 3.000.000,00 dinara .

Pravo učešća na Konkursu imaju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, a rok za podnošenje prijave je 18. jun 2018. godine.

Tekst konkursa može se pogledti ovde