БИЛИ СУ НАМ ПОЛИВАЧИ – БУЛИ НАМ ОБЛЇВАЧЕ

Млади али и старији у Ђурђеву задржали су традицију поливања, које како народна традиција тумачи извршава се за радост и срећу у симболици новог почетка и васкрснућа Исуса Христа. Данас на Други дан Ускрса поливају дечаци и мушкарци девијчица, девојаке и жене, а сутра на Трећи дан оне ће поливати њих.

После поливања поливачи се дарују украшеним ускршњим јајима.

Тако данас, они који поливају са водом или парфемом говоре – Христос Васкресе, а поливане говоре – Ваистину Воскрес. Свако полива по три пута.

 

За војвођанске.рс : Б. Ђурђев 

 

БУЛИ НАМ ОБЛЇВАЧЕ

Млади алє и страши у Дюрдьове затримали традицию облїваня, котре як народна традиция толмачи окончує ше за радосц, щесце, очисценє у синволики нового початку и воскреснуца Исуса Христа. Нєшка на Други дзень Велькей ноци, облївац ходза хлапци и хлопи до дзивчатох, дзивкох и женох, а ютре на Треци дзень буду облївани хлапци и хлопи. По облїваню облїваче ше дарую зоз писанками.

Так нєшка тоти цо облївню з воду або пахнячку гуторя – Христос Воскрес, а облївани гуторя – Воистину Воскрес. Кажде облїва по трираз.

 

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв