BILJKE KOJE IMAJU ŠTETNO DEJSTVO NA GOVEDA

BILJKE KOJE IMAJU ŠTETNO DEJSTVO NA GOVEDA

1.Prolevak(Gratiola officinalis L.)
Višegodišnja biljka,stablo uspravno visoka od 20 do 60 cm,slabo razgranato.Cvetovi su beli,cveta od juna do avgusta,raste na livadama pored potoka i močvarnim terenima.Biljka sadrži alkaloide,koji su naj otrovniji za konje i goveda.Simptomi trovanja ovom biljkom :povraćanje,krvavi proliv i pojava krvi mokraći .Mleko krava koje su kozumirale ovu biljku ima gorak ukus.
2.Mrazovac(Colchicum autumnale L.)Višegodišnja biljka sa krtolastom lukovicom.Cvetovi su svetlo ljubičastoružičasti, razvijaju se u jesen.Raste na livadama i pašnjacima.Otrovni sastojak Kolhicin se nalazi u cvetu, zrelom semenu i krtolama.Kolhicin deluje 2do5 h posle konzumiranja.Trovanja su najčešća u maju i junu kada seme sazreva.Kod trovanja Mrazovcem prvi simptom je grebanje u grlu,smetnje pri gutanju,nakon čega dolazi do mučnine, povraćanja,vodenastog proliva ,kao i pojave krvi u mokraći.U koliko se trovanje ne sanira može nastupiti i smrt životinje (od2 do 5 dana).

Autor: Nebojša Đurić

Izvor: psss

Author Image
Lala
%d bloggers like this: