БИТИ ИЗБЕГЛИЦА: ЕВРОПСКИ НАРАТИВ

У понедељак, 26. март 2018. године, у 13 часова (Дунавска 37) отвара се изложба „Бити избеглица: европски наратив“.

Изложба је настала у оквиру истоименог пројекта и путем одабраних предмета приказаује поједине избегличке приче, односно избегличке таласе везане за Војводину у XX веку.

Пројекат је реализован у оквиру програма Европске уније „Европа за грађане“ – акција: Европско сећање. Водећи партнер на пројекту је Академија наука Републике Аустрије, а музеји – партнери пројекта су Музеј Града Беча (Аустрија), Поморски и повијесни музеј Хрватског приморја (Хрватска), Музеј новејше згодовине Словеније (Словенија), Музеј источне Босне (Босна и Херцеговина) и Музеј Војводине. Поред наведених музеја и Академије наука Републике Аустрије, међу партнерима пројекта налазе се и истраживачке институције из Немачке и Пољске.

Циљеви пројекта јесу иницирање будућих активности у музејима које ће избеглиштво, као заједничко европско искуство, учинити видљивим, умрежавање музеја путем теме која повезује Европу, као и упознавање млађих генерација са избеглиштвом као европским, а истовремено и локалним искуством.