BOGAT SADRŽAJ PRVOG DANA SLOVAČKIH NARODNIH SVEČANOSTI / PESTRÁ NÁPLŇ PRVÉHO DŇA SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH SLÁVNOSTÍ

Stogodišnjica Slovačkih narodnih svečanosti u Bačkom Petrovcu zvanično je počela u petak, 9. avgusta. Uvodni programi održavali su se i nekoliko dana pre početka glavnih proslava, a organizatori su ponudili bogat program i razna dešavanja. Prvi događaj u petak bilo je svečano otkrivanje spomen-ploče narodnoj aktivistkinji, Adeli Grajzingerovoj. Kasnije je, u velikoj sali Opštine Bački Petrovac, održano primanje delegacija partnerskih mesta. Nije izostala ni 15. Međunarodna izložba filatelista Petrovac Fila 2019, koja je bila instalirana u holu Osnovne škole „Jan Čajak“. U istom terminu održao se i svečani program pod nazivom Etide gimnazijskog upravnog odbora u svečanoj sali Gimnazije „Jan Kolar“. Biblioteka „Šćefan Homola“ ponudila je vernisaž na temu Život štamparije u toku sto godina. Posle dočeka brojnih znamenitih gostiju kod predsednika Opštine, u Slovačkom vojvođanskom pozorištu održan je uvodni program Slovačkih narodnih svečanosti pod nazivom 100 godina s narodom, u narodu, za narod. Režija programa bila je poverena Miroslavu Benki, dok su program vodili moderatori Ivica Grujić-Litavski i Martina Benkova. Ovaj program posetili su brojni zvaničnici: Peter Pelegrini, predsednik Vlade republike Slovačke, Igor Mirović, predsednik Vlade AP Vojvodine, Miloš Vučević, gradonačelnik grada Novi Sad, Dagmar Repčekova, ambasadorka Slovačke republike u Srbiji, Jan Varšo, predsednik Kancelarije za Slovake u dijaspori, Marian Gešper, predsednik Matice slovačke, Dragan Stanić, predsednik Matice srpske, Libuška Lakatošova, predsednica Nacionalog saveta slovačke nacionalne manjine, Jan Brtka, predsednik Matice slovačke u Srbiji, Samuel Vrbovski, biskup slovačke evangeličke crkve u Srbiji, Vladimir Skalski, predsednik Svetskog udruženja Slovaka u dijaspori, Srđan Simić, predsednik opštine Bački Petrovac i ostali predstavnici lokalne, pokrajinske i državne vlasti. Posle otvaranja stotih, jubilarnih Slovačkih narodnih svečanosti, sledio je koktel u prostorijama Petrolanda. Za kraj dešavanja prvog dana svečanosti sledio je tradicionalni festival slovačkih rok bendova, Rockton. Od organizatora ovog festivala, Vladimira Valenćika, smo, međutim, saznali, da je ovogodišnji Rockton bio, zapravo, i poslednji, te da se neće nastavljati sa njegovom organizacijom narednih godina.

Za vojvodjanske piše: Danica Vŕbová

 

Sté výročie slovenských národných slávností sa v piatok 9. augusta rozprúdilo v Báčskom Petrovci. Vstupné programy prebiehali už niekoľko dní pred začiatkom ústredných osláv, a organizátori ponúkali bohatý program a rôzne podujatia. Piatkový harmonogram začal sa odhaľovaním pamätnej tabule Adely Greisingerovej. Vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec nasledovalo prijatie delegácií partnerských miest. Nevystala ani 15. medzinárodná filatelistická výstava Petrovec Fila 2019, nainštalovaná v ZŠ Jána Čajaka. Akurát v istom termíne konal sa aj program Etudy gymnaziálneho kuratória v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára. Knižnica Štefana Homolu ponúkla vernisáž Život tlačiarne počas sto rokov. Po privítaní početných vysokých hostí u predsedu Obce, v Slovenskom vojvodinskom divadle konal sa vstupný program Slovenských národných slávností menom 100 rokov s národom, v národe, pre národ. Pod réžiu programu podpisuje sa Miroslav Benka, a program moderovala dvojica Ivica Grujić-Litavský a Martina Benková. Toto podujatie prítomnosťou poctili významný hostia: Peter Pellegrini, predseda Vlády Slovenskej republiky, Igor Mirović, predseda Pokrajinskej vlády AP Vojvodiny, Miloš Vučević, primátor mesta Nový Sad, Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Srbsku, Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, Marián Gešper, predseda Matice slovenskej, Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku, Vladimír Skalský, predseda SZSZ, Srđan Simić, predseda Obce Báčsky Petrovec a ďalší predstavitelia lokálnej, pokrajinskej a štátnej správy. Po otvorení jubilejného stého výročia SNS nasledoval koktail v podniku Petroland. Na záver piatkových podujatí prebiehal Rocktón, na ktorom vystúpili štyri slovenské rockové kapely. Od organizátora tohto festivalu, Vladimíra Valentíka sme sa však dozvedeli, že tohtoročný Rocktón bol najmä aj posledný a že sa s jeho organizáciou v budúcnosti nebude pokračovať.

Tekst: Danica Vŕbová