БОСУТСКЕ ШУМЕ – ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА И ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОДРУЧЈА

У оквиру реализације пројекта „Предстаљјање екосистемских услуга са валоризацијом на подручју Босутских шума – интеграција биодиверзитета и екосистемских услуга у коришћење и управљање природним ресурсима“ (Case Study: Advocating ESAV in Bosut Forests Area – integrating biodiversity and ecosystem services in natural resource uses and management), одржан је 2. округли сто за заинтересоване стране Босутских шума. Округли сто је одржан у просторијама МЗ Моровић, дана 01.03.2018.године у сарадњи са Општинском управом Шид, Удружењем жена „Моровићанке“, Еколошким друштвом „Босут“ и МЗ Моровић.

Пројекат се реализује уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ, у оквиру Отвореног регионалног фонда за Југоисточну Европу – пројекат биодиверзитет (ORF BD), Немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ).

Студијом случаја за Босутске шуме обрађују се четири основне „добробити од природе“, односно „екосистемске услуге“, које предметно подручје пружа, а од којих зависи безбедност од поплава, трајност прихода у економски најзначајнијим делатностима, очување природе и добробит локалног становништва. У оквиру наведене активности, одржана су два округла стола на којима су учествовали клјучни сектори и корисници наведеног подручја из области шумарства, водопривреде, традиционалног сточарства, заштите природе, локалне заједнице, са циљем препознавања потреба корисника и увођења интегралног управљања на подручју Босутских шума.

Извор: Покрајински  завод за заштиту природе