BOŽIĆNE RUKOTVORINE KAO DODATNA VREDNOST TURISTIČKE PONUDE

Umetničko udruženje talenata „Talentum“ u duhu božićnih praznika, održao je radionicu starih zanata na Velikoj terasi na Paliću 11.12.2021. godine, navodi subotica.info. Na radionici mladi učesnici radionice su mogli da probaju svoje veštine u pravljenju ukrasnih sveća, u dekoraciji medenjaka i pustovanja vune. Pored starih zanata, deca su imali priliku da nauče tradicionalne božićne pesme na mađarskom jeziku.

Radionica se održala u okviru projekta „HandCraft“, odnosno Budućnost od prošlosti – Razvoj prekograničnog turizma kroz rukotvorina, koji se finansira u okviru INTERREG IPA CBC Mađarska-Srbija programa. Na radionici su učestvovali i predstavnici i mladi članovi Srpskog umetničkog udruženja „Banat“ iz Deska, Mađarska, koji je glavni partner u pomenutom projektu.

Za novinare Hargita Erči, član Gradskog veća zadužena za oblast turizma, investicija i međunarodne saradnje je istakla da su projekti INTERREG IPA CBC programa direktno i indirektno korisni za razvoj turizma prekogranične regije. Direktno su povezani turizmom kroz veliki broj zajedničkih događaja koji se organizuju tokom projekata sa obe strane granice, komunikacija i razmena je konstantna tokom realizacije, konkretno u ovom slučaju, daje i novi sadržaj Paliću van turističke sezone. A dugoročno posmatrano, rukotvorine poput ukrasnih sveća, božićnih medenjaka i pustovane vune mogu da služe kao dodatna vrednost turističkoj ponudi našeg područja.

Tamara Brezovski, predsednik udruženja „Talentum“ je naglasila i društvenu vredsnot inicijative, s obzirom da se radi o starim zanatima, o tradicijima žitelja naših područja, i kroz ovih radionica nove generacije imaju prilike da nauče tehnike starih zanata, da bi isto sačuvali i predali budućim generacijama.

Izvor: subotica.info