БУЏЕТ ГРАДА НИКАДА ВЕЋИ – МАРКСИСТА ГА КРИТИКУЈЕ

Експерти за финансије који данас коментаришу никада већи буџет у историји Новог Сада, очигледно упућују на то да је финансијски компас можда био успостављен у време када су емитовали муниципалне обвезнице на штету Града по каматној стопи од 6,25% или када су оштетили Град за вредност банкарске гаранције за Боровицу коју нису у року доспећа активирали у висини од преко пола милијарде динара. Управо ти који данас упућују коментаре на рачун ребаланса градског буџета, су нашем Граду учинили несагледиво велику материјалну штету коју и данас плаћамо скупо.

Нажалост, последице њиховог поступања и „добро“ успостављеног финансијског компаса оставиле су трајне последице на јавне финансије Града. И даље се отплаћују обавезе по емитованим обвезницима и даље се трпи штета и покушава наплата од њима блиског Боровице. Само на име камате за емитоване обвезнице Град је до данас измирио чак износ од 12,4 милиона евра, односно скоро 6 нових вртића.

Колико је стабилан Буџет Града и на који начин се воде јавне финансије потвдила је и једна од најутицајнијих светских агенција на финансијском тржишту за оцену кредитног рејтинга, Агенција Moody’s Investors Service са седиштем  Њујорку, повећањем кредитног рејтинга нашем граду са Ба3 на Ба2, уз стабилне изгледе за даље побољшање, образлажући да повећање рејтинга одражава побољшање кредитне способности и континуирано добро управљање буџетом Града, као и чврсте финансијске основе, које ће издржати утицај шока изазваног пандемијом вируса ЦОВИД 19. Рејтинг Новог Сада је поткрепљен ниским нивоом дуга и веома високом ликвидношћу, као и важном улогом Града у националној екомонији, као другог највећег града у Републици Србији, узимајући у обзир дугорочну праксу снажног фискалног управљања, која се огледа у финансијским перформансама Града Новог Сада.

Чињеница да је Буџет Града никада већи, да је никада више остварење приходовне стране истог, да је стопа незапослености никада мања, да је број јавних инвестиција које се реализују у Новом Саду никада већи, да је број иностраних инвестиција никада већи и да у наш Град долазе највећа светска имена са капитално интензивним инвестицијама, најбоље осликавају данашњу пословну климу и стабилност градских јавних финансија. 

У овој години приход од пореза на зараде има раст од 24,21%, порез на имовину физичких лица 68,48%, порез на имовину правних лица 12,84%, док је за допринос за уређивање грађевинског земљишта остварен раст прихода од чак 97,73% до половине маја ове године у односу на исти период прошле године. Раст укупне приходовне стране је у односу на исти период претходне године виши за чак 35,2%, односно виши за 2,86 милијарди динара.

Данас и претходних 9 година финансијски компас одређују искључиво финансијски показатељи и параметри, а не лични интереси и компаси којима су се руководили они који данас покушавају да буду гласни како би прикрили све оно што су учинили градској каси и Новосађанима на штету.

Они који један булевар нису успели да заврше зарад сопствених интереса, очигледно је да  не могу да признају, прочитају и похвале изградњу чак три нова вртића, завршетак новог вртића у Ораховој, завршетак реконструкције два дома здравља и изградњу новог, реконструкцију Медицинске школе, реконструкцију ОШ Васа Стајић и ОШ Иван Гундулић, завршетак радова на Исидориној гимназији, изградњу бициклистичких стаза, изградњу спортског комплекса са базенским садржајем у Футогу, изградњу канализације и водовода у Боцкама, канализације у Кисачу и Садовима, развој индустријских зона и изградњу целокупне инфраструктуре у Радној зони Каћ и на Северу 4, изградњу нових паркинг места, изградњу Ботаничке баште, изградњу заливних система и све друге јавне инвестиције којих у историји Града није било више.

Проценат капиталне потрошње по предложеном ребалансу износи историјских 34,67%, односно у апсолутном износу чак 11,64 милијарди динара.

Ребалансом буџета је предвиђено да од укупно 2,9 милијарди динара субвенција, чак 1,96 милијарди динара усмеримо на капиталне субвенције кроз које ће бити реализовани највећи инфраструктурни пројекти пре свега преко ЈКП Водовод и канализација изградњом водоводне и канализационе мреже.

 

Новосађани су давно рекли не онима који су опустошили градску касу. Борићемо се да они који су нам оставили дупло мањи буџет Града у односу на данашњи никада више не управљају истим.