BUŠA, MANGULICA, PRAMENKA – UVRŠTENE U GENETIČKE RESURSE

Od 1. januara na snazi je izmenjeni Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa kojim su obuhvaćene i neke nove rase koje do sada nisu smatrane životinjskim genetičkim resursima. 

Prema izmenjenom Pravilniku, životinjskim genetičkim resursima smatraju se  sledeće vrste i rase, odnosno sojevi: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći – brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka, resavka, pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, šarplaninska, vlaško vitoroga i karakačanska), čokanska cigaja, balkanska koza, domaća bela koza, živina – somborska kaporka, banatski gološijan, kosovski pevač i svrljiška kokoš.

Zahtevi za podsticaje namenjene životinjama koje se ubrajaju u genetičke resurse podnose se Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 1. marta do 1. maja.

Pravinik predviđa da podsticaji ne mogu da se ostvare za kastrirana grla.

Kompletan tekst izmenjenog Pravilnika može se pročitati ovde.

Izvor: Agrosmart