ЧЕТВРТА ГОДИШЊИЦА ОД ОСНИВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Врбас прославља четврту годишњицу од оснивања. То је био повод да са директором Синишом Адамовићем разговарамо о пословање у претходној години и плановима за наредни период.

Најмлађе јавно предузеће у Врбасу формирано је након раздвајања  делатности тадашњег преудзећа „Стандард“, а  почело је са радом првог септембра 2015. године. Примарна делатност „Комуналца“ је водоснабдевање и одвођења отпадних вода путем канализације као и широк спектар делатности из области чистоће. Предузеће има две пословне јединице „Водовод и канализацију“ и „Чистоћу“ и заједничке службе које обједињавају послове за обе пословне јединице.

У претходном периоду  „Комуналац“ је наставио континуирано да врши услуге према грађанима, привредним субјектима и локалној управи.  Пословне јединице, свака у свом домену, радиле су на подизању квалитета услуга и рада. Посебна пажња била је усмерена на осавремењавање и опремање, а са корисницима услуга предузећа успостављена је добра комуникација.

Константно се ради на одржавању постојеће водоводне инфраструктуре и значајно се инвестира. Акценат је стављен на побољшање водоснабдевања и квалитета воде у насељеним местима општине. 

 „Када се бавите водоснабдевањем и можете да кажете да није било прекида у водоснабдевању, онда је то најбоља могућа опција и за предузеће и за све кориснике. За град Врбас можемо да се похвалимо да смо према истраживању Института за јавно здравље Србије „ДР Милан Јовановић Батут“ сврстани међу девет водовода у Војводини који имају исправну пијаћу воду у водоводу. Посвећеношћу и радом запослених  у ПЈ “Водовод и канализација“ постигнут је такав  ниво да су  репер другим водоводима у нашој земљи и окружењу. Пре свега, реч је  о системима електронског и аутоматског управљања и иновацијама које су уведене у протекле две године: даљинском праћењу и очитавању потрошње воде,“ каже Синиша Адамовић, директор ЈКП „Комуналац“ Врбас.

Врбас је као једна од четири локалне самоуправе средње величине ушао  у пројекат V финансирања од стране KfW-Немачке развојне банке. Врбасу је за унапређење водоснабдевања опредељен  4,1 милион евра, од чега је 70 одсто кредит, а 30 одсто грант. У склопу овог пројекта на јесен почиње нова фаза радова. У Равном Селу  и Куцури  замењени су сви стари водомери новим са модулима за очитавање, а у плану је да се исто уради и у Савином Селу, Змајеву и Бачком Добром Пољу. Такође и  да се у Врбасу, где су индивидуални потрошачи, мрежа доведе на ниво „смарт“ мреже.

„Постоје два сегмента које паралелно пратимо. Започета је делимична набавка опреме за детекцију кварова и водомери за Куцуру, а следи почетак радова, одн. завршетак тендера који спроводи консултантска кућа  Сетек, одабир извођача и почетак радова на изградњи транспотрног цевовода Врбас-Савино Село. Сва потребна документација је  исходована. Почетак радова планиран је за два месеца. Тиме би се повезао водозахват преко Куцуре до Савиног Села. Пошто се мора повећати капацитет на водозахвату у процесу смо исходовања пројектне документације за грађевинску дозволу. Након тога у првој трећини наредне године требало би да почну радови на проширењу капацитета на водозахвату, копање, изградња пет бунарских поља и новог резервоара. Са завршетком ових радова и прикључења на централно постројење  Куцура и Савино Село добили би квалитет пијаће воде који имамо у Врбасу, а  који је потврђен“, истакао је директор Адамовић.

Општина Врбас са ЈКП „Комуналац“ аплицирала је код Агенције за јавна улагања Републике Србије за додатна бесповратна финансијска средства како би се и преостала три насељена места, Равно Село, Змајево и Бачко Добро Поље,  повезала на централно постројење за производњу воде. Такође, за изградњу канализационог вода од Врбаса преко Куцуре до Савиног Села као и за реконструкцију водоводне мреже у Врбасу у улицама Саве Ковачевића до Кулског пута и бочним улицама и Данила Бојовића са бочним улицама.

„Добили смо прелиминарно одобрење од Канцеларије за јавна улагања да можемо да очекујемо средства. Од локалне самоуправе и ЈКП „Комуналац“ се захтева да доставимо пројектно техничку документацију пројекта који је већ био урађен 2012. године и сада треба да се ревидира због измена законских прописа. То је тренутно у фази израде и достављања доказа да је чиста власничка ситуација на траси где би пролазио канализациони вод. Са те две ствари би ми, вероватно, наредне години добили средства и могла би да се покрене набавка за извођење ових радова од стране Општине Врбас као инвеститора радова“, наглашава Адамовић.

Опремање савременом механизацијом у циљу лакшег, бржег и квалитетнијег обављања поверених послова, главно је обележје протеклог периода у ПЈ „Чистоћа“ а све у циљу   подизања комуналне хигијене Врбаса на виши ниво, у складу са савременим  трендовима у овој области. 

„Одржавање гробаља функционише у складу са уговором потпсаним са локалном управом и редовно се ради. На Градском гробљу је најургентније било да се уради дотрајала ограда и приступили смо њеној  постепеној замени из безбедносних разлога, али и због визуелизације. Надам седа ћемо у току наредне године успети комплетно да завршимо изградњу зида. Неопходно је и проширење, пре свега, централног гробља у Врбасу, јер је његов капацитет готово попуњен. У овом делу  зависимо од локалне управе и могућности да се експропријацијом откупљују парцеле и на тај начин проширује гробље, због све веће потребе за сахрањивањем. Наша жеља је да парцелацијом добијемо заобилазни пут иза гробља, да наши камиони и радне машине не пролазе више кроз гробље већ иза гробља и да тада тај простор ревитализујемо и претворимо у искључиво пешачку стазу. Све је скопчано са финансијским могућностима предузећа, да из сопствених средстава успемо одвојити и за улагање на гробљу,“ каже Синиша Адамовић.

ЈКП „Комуналац“  има  добру сарадњу са својим оснивачем, општином Врбас .

„Из тог односа проистиче и велики број уговора о повременим пословима које су поверене од стране општине Врбас ЈКП „Комуналац“ , самим тим и значајан финансијски моменат који представља приход у пословању предузећа. Каква је судбина општине, таква је и судбина предузећа. Постоји стална двосмерна сарадња, где једни другима излазимо у сусрет гледајући да се узајамно чувамо и представљамо једне друге. Јер, комунално предузеће је огледало града. Како ми радимо такав је и став грађана према томе како општина функционише. Тако да, чувајући наш углед чувамо и углед општине,“ наглашава директор Адамовић.

У ЈКП „Комуналц“  успешно делује и Сектор  за просторно планирање урбанизам и пројектовање.

„Он је  једини на територији општине Врбас који може да одради идејни пројекат, измену и допуну детаљног плана регулације, урбанистички пројекат који вам је потребан за локацијску дозволу, а притом упоређујући цене за ове услуге у окружењу, морам да истакнем да смо знатно повољнији, а квалитет не долази у питање, с обзиром да имамо дипломираног архитекту који је лиценциран. Услуга која се пружа је апсолутно идентична било којој услузи коју би добили у Новом Саду, Београду или било где друго. Послове око прибављања грађевинске дозволе, као и урбанистичке пројекте за грађевинску дозволу водозахвата, одрадио је тај наш сектор. Сад се ради на измени и допуни плана детаљне регулације у два блока у Врбасу да би се дошло до могућности изградње две вишестанбене зграде. Бројни су приватници који користе наше услуге из сегмента тог сектора. Желим да позовем грађане и привреднике да користе услуге „Комуналца“  јер смо врло повољни и брзи, а исти или чак и бољи овде у Врбасу него негде другде где раде ту врсту услуге“,  рекао је  Адамовић.

Директор предузећа  задовољан је пословањем у претходних годину дана.

 „Поред нормалног функционисања предузећа, успели смо да испуњавањем свих обавеза које предузеће има према својим запосленима и према свим другим сегментима  друштва,  издвојимо средства и уложимо их у осавремењавање и техничко опремање у предузећу,  да оставимо нешто иза себе овде у општини Врбас, а то  ме чини задовољним. Учинили смо мали корак напред и неко ко дође после нас у предузеће то  ће моћи да затекне.  Набављана су  два камиона за смеће,  нови који смо добили од донације  и један репариран који смо купили. Сада  имамо пет смећара у флоти. Умирује ме чињеница да и у овим условима улажемо и идемо барем технички корак напред.  У људство које функционише не сумњам, сви су људи искусни, вредни, професионалци, који су већ дуги низ година у предузећу.

“Очекујемо да видимо да ли ће са новом годином  бити решено питање укидање забране запошљавања, јер то је нешто што је болна тачка свих комуналних система, не само у Врбасу. Проблем је доћи до квалитетног радника, али је исто тако велики проблем да  га обучите и да можете да га задржите у предузећу. Са системом рада на одређено време, повремене послове губи се  добар радник јер, изгуби вољу и стрпљење и оде негде другде,“ казао је Адамовић.

У наредној години, према речима Адамовића,  планира се улагање у људство, како би поред техничке опремљености имали довољан број стручњака  за све делатности којима се предузеће бави. Подизање квалитета услуга  и даље остаје један од приоритета.