ČHAVORRA ČHAVORRENGE PALE DEMOKRATSKO KULTURA – ДЕЦА ДЕЦИ О ДЕМОКРАТСКОЈ КУЛТУРИ

Ande fundoski škola „Jovan Jovanovic Zmaj“ ando Đurđevo, ađes katar 12 časujra teljarda đes pale demokratsko kultura save si ciljo te vazdel o đanglipe palo majlačho sićope – vazdipe demokratsko kulturako .

Kava đes inćardol ando trujalipe projektosko „Inćaripe demokratske kulturako ande škole“, andar godova sa so ćerda pes pe radionice thaj multimedijalne prezentacije sikavel po inpontartnost interkulturake, antideskriminaionake thaj tolerancijake. Sikado si pe dešupandž thana FŠ- učionice, sporsko sala, školaki avlija thaj zbornica. Ćerde si aktivnostujra ande save čhavorra pire sikavnenca sago vi gostonenca, sikadine piro džanglipe pe kaja tema. Pašo sikavipe šukar alavengo, sikavipe averčhande nošnjengo thaj habesko, sikadi si vi e bući Ćhereski pala ćidine nasvale manuša andar Čuruga, Azili pale džuvdimata andar Đurđevo thaj aver.

Sikadine thaj mothodine pala averčhande kulture, sikado si vi o kučipe školake sistemosko thaj averčhandipe ande sa jekh dikhipe, Andar godova sa so sas sikado sas pe dasikani, rromani, rusinsko, thaj englesko čhib.

Ando trujalipe projektosko e aktivnosti si ćherde ande majbut škole ande Srbija.  O programo inćarel Ministarstvo prosvetako,naukako thaj tehnološke razvojako, inćarimasa aver partnerengo, a inćaren e školako kolektiv,ćherutno. O projekto poćinel e Evropsko unija thaj o Saveto Evropako andar jekhutne programujra Savetosko Evropako thaj  „Horizontal Facility“ palo Zapadno Balkano thaj Tursko. Mothodo si kaj o projokto lundžavola duj brš,  a agorila pes ande mart, brš savo avel thaj pala kaja vrjama, inćardile majbut aktivnostujra pe kaja tema ande škole.

Pala vojvođanske.rs: Aleksandra Nikolić     

 

У основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Ђурђеву данас од 12 сати почело је обележавање Дана демократске културе чији је циљ подизање свести и квалитета образовања – подизање демократске културе.

Овај дан се обележава у оквиру пројекта „Подстицање демократске културе у школама“ с тога су све активности кроз различите радионице и мултимедијалне презентације указивале на значај интеркуртуралности, антидискриминације и толераније. Обележен је у исто време на петнаест места у ОШ – учионицама, спортској сали, школском дворишту и зборници. Организоване су разне активности у којима су учествовали ђаци са својим учитељима и наставницима, као и гости који су презетовали свој рад на исту тему. Зато је поред лепих порука о понашању, презентације раличите народне ношње и јела, презентован и рад Дом за душевно оболела лица из Чуруга, Азил за животиње у Ђурђеву и други.

Приказивали су и говорили о културној различитости, презентован је вредносни систем школе и различитост у сваком погледу с тога су садржаји промовисани на српском, ромском, русинском и енглеском језику.   

У оквиру пројекта активности су реализоване у више школа у Србији. Програм реализује Министарство просвете, науке и технолошки развој уз подршку других релевантних партнера, а орґанизује га школски колектив, домаћин. Пројекат финасирају Европска унија и Савет Европе кроз заједничке програме Савета Европе и „Horizontal Facility“ за Западни Балкан и Турску. Предвиђено је да пројекат траје две године, а завршава се у марту следеће године и за ово време спороведено је више тематких активности у школама.

 

За vojvodjanske.rs : Б. Ђурђев