DA LI JE SVAKA VODA DOBRA ZA NAVODNJAVANJE?

DA LI JE SVAKA VODA DOBRA ZA NAVODNJAVANJE?

Često se srećemo sa terminom EC, EC vode za navodnjavanje,  kažu nam stručnjaci da treba proveriti pored PH  i EC vode za navodnjavanje. Neko nam kaže da je to ustvari bitnija stavka u analizi vode od PH dok neko tvrdi da je potpuno  nebitna.

EC –Električni Konduktivitet, predstavlja meru elektro-provodljivosti rastvora i izražava se u jedinicama   µS/cm – mikro simens po centimetru,  mS/cm – mili simens po centimetru, dS/m – deci simens po metru. To je ustvari brojno izražena sposobnost ispitivanog uzorka  vode da provodi struju.

1 dS/m = 1 mS/cm = 1000 µS/cm  odnosno 1 µS/cm = 0,001 mS/cm

Kada je voda čista bez ikakvih rastvorenih supatanci prirodno provodi stuju, apsolutna čista voda ima provodljivost 0,055 µS/cm

Elektro-provodljivost vode potiče od rastvorenih soli i direktno zavisi od količine reastvorenih jona u njoj. Na primer djubrivo amonijum-nitrat ukoliko ga dodamo vodi,

 NH4NO3 čvrsto + H2O →( NH4+)  + (NO3-)

 u vodi sada imamo amonijum jone koji su pozitivno naelektrisani  i nitratne jone koji su negativno naelelktrisani, a kada imamo naelektrisane supsatance eto nam provodnika za struju. Što više naelektrisanih supstanci bolji provodnik.

Većina biljnih hraniva su u obliku soli koja je dodata u vodi. EC nam može dati orijentacionu sliku o opštem sadržaju jonskih hraniva u vodi za zalivanje. Što je više jona , jednog ili više različitih jedinjenja, prisutno u vodi to je veća vrednost EC. Ali isto tako nam može dati lažno povoljan ili nepovoljan rezultat, na primeru morske vode usled prisustva veće količine NaCl – natrijum hlorida,

NaCl + H2O →(Na+) +(Cl-)

odnosno kuhinjske soli, EC može biti i milion puta veća od čiste dejonizovane ili destilovane vode. I ovde imamo jone natrijuma koji su pozitivno naelektrisani i jone hlora koji su negativno naelektrisani i opet što više naelektrisanja veća provodljivost struje. Odnosno bolje poredjenje bi bilo ukoliko u čašu destilovane vode dodamo kašičicu kuhinjske soli EC će znatno biti povećan , ali to ne znači da je ta voda izuzetno bogata hranljivim materijama za biljku, već je toksična za biljku.

Razmotrićemo još jedan drastičan primer . Ukoliko u destilovanoj vodi rastvorimo so uranijum – hlorida do prihvatljive vrednosti  EC, odnosno imamo destilovanu vodu i dodamo malo uranijum hlorida i damo nekom da nam proveri vrednost EC i on nam kaže da je na osnovu tog parametra  voda izuzetno dobra za zalivanje.

Znači EC nam daje podatak o prisutnosti jonskih jedinjenja, on ne razlikuje toksično od korisno.

Različite biljke u različitom uzrastu i fazama razvoja različito podnose EC vrednosti. Tako prema nekim stranim autorima za mladje tek posadjene biljke i sadnice ne bi trebala vrednost EC da prelazi 0,75 dS/m, dok za starije useve može ići do 1,5 dS/m.

 Bez obzira što se radi o hranljivim supstanacama, ne treba ići u krajnosti i preterivati sa djubrivima u sistemima za zalivanje, bolje je češće po malo nego odjednom veća količina, bolje veća količina blažeg hranljivog rastvora koji se lagano pušta u zalivni sistem i razredjuje sa tekućom vodom nego manja količina koncentrovanijeg hranljivog rastvora koji se brzo propusti kroz zalivni sistem i prilikom mešanja sa tekućom vodom daje veće vrednosti EC.

Prilikom uporedjivanja podataka datih u različitim analizama treba obratiti pažnju na jedinice, veoma često na različitim forumima i savetovanjima se govori o vrednostima EC bez navodjena jedinica, tako da se na nekim sajtovima nalazi podatak da je najbolja vrednost EC 0,5 ali nije navedeno čega odnosno da li je to izraženo u  µS/cm, mS/cm ili dS/m, pa je teško uporedjivati podatke.

Tipični merač za EC se satoji od dve elektrode koje se uranjaju u uzorkovanu vodu. Merači za EC su jednostavni i danas se mogu kupiti u svim bolje snabdevenim poljoprivrednim apotekama, prodavnicama hidroponske opreme, prodavnicama baštovanske opreme.

Izvor: Agropress

Author Image
Lala
%d bloggers like this: