ДА НЕСТАНУ ПРЕДРАСУДЕ ПОСЛОДАВАЦА ПРЕМА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У организацији Удружења предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, данас је у нашем граду одржана интерактивна радионица “Добро је бити добар”. Подршку отклањању предрасуда послодаваца и подстицање активације особа са инвалидитетом за улазак у свет рада, кроз примере добре праксе предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљававње особа са инвалидитетом, на овом скупу, пружили су званичници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, покрајинске администрације и Града Кикинде:

– Радионица “Добро је бити добар” једна је од главних активности програма “Усмеримо се на битно” који је добио подршку за реализацију Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на Сталном отвореном конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом у 2018. години- указала је Мирјана Пантелић, секретарка УИПС-а.

Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, Павле Почуч, навео је да је ови била сјајна прилика да стекну увид у то како послују фирме које запошљавају особе са инвалидитетом, али и истакну мере подршке лицима која намеравају да покрену сопствени бизнис:

– Кикинда је у претходним годинама доказала да је посвећена области социјалне заштите и популационе политике, али и активном друштвеном укључивању особа са посебним потребама. Водимо рачуна да им, без обзира на старост и различитост потреба, изађемо у сусрет, такође и кроз радно ангажовање у складу са њиховим могућностима- навела је Станислава Хрњак, председница градске Скупштине. Своја искуства у овој области изнеле су и представнице кикиндског предузећа “Лира” које запошљава особе са инвалидитетом.

Извор: Град Кикинда