ДА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ БУДЕ ЕФИКАСНИЈЕ

Кикинда се налази на списку десет пилот градова и општина у којима се реализује регионални пројекат „Пословни модели за унапређење сакупљања и валоризацију отпада”. О ефикаснијем управљању отпадом на локалном нивоу, као и о унапређењу услуга данас је било речи на скупу у нашем граду. Мирослава Крнић, секретарке Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреде и руралног развоја, потврдила је да је управљање отпадом један од приоритета града:

– Највеће количине комуналног отпада производи човек. Едукација и пројекти у које улазимо са различитим носиоцима, уз учешће компаније ФЦЦ, која се у нашем граду бави управљањем отпадом, утичу на буђење еколошке свести грађана- рекла је она. На овом скупу је изнет податак да је чак 30 одсто кућног отпада органског порекла и да је од њега могуће добити компост. У циљу унапређења управљања чврстим отпадом 110 грађана који живе на територији града Кикинде, у наредним данима, добиће компостере, водиче, као и савете стручњака из организација укључених у пројекат како да компостирају. Санела Вељковски, из Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), прецизирала је да смањење органског отпада који се одлаже на депоније представља суштину овог пројекта:

– Одлагање мање количине отпада на депонију јесте један од начина да заштитимо животну средину и да се смање гасови који доводе до ефекта стаклене баште. Наравно, на овај начин побољшавамо здравље грађана и испуњавамо циљеве који су зацртани у локалним, националним и европским директивама – казала је Вељковски. Овај пројекат реализује Немачка организацију за међународну сарадњу (ГИЗ) у партнерству са Асоцијацијом за управљање чврстог отпада у Србији, градским Секретаријатом за заштиту животне средине, пољопривреде и руралног развоја и компанијом ФЦЦ.

Извор : Град Кикинда