DANAS JE SVETSKI DAN PORODICA

Ovogodišnja 25. godišnjica Kopenhagenske deklaracije i Pekinške platforme za delovanje dolazi u vreme jedne od najizazovnijih svetskih zdravstvenih i socijalnih kriza. Pandemija COVID-19 2020. godine ukazuje na važnost ulaganja u socijalne politike koje štite najugroženije pojedince i porodice. Porodica nosi najveći teret krize, a ujedno je ta koja štiti svoje članove od povreda, bolesti, brine o deci i, istovremeno, nastavlja svoje radne obaveze.

Porodice su postale središte međugeneracijskih interakcija koje nas podržavaju u ovoj krizi. Pod ekonomskom prisilom siromaštvo se produbljuje. U doba nesigurnosti stres se povećava – što često rezultira rastućim nasiljem nad ženama i decom. Zato je podrška ugroženim porodicama – onima koji su izgubili prihode, onima koji nisu u adekvatnom smeštaju, onima sa malom decom, starijim osobama i osobama sa invaliditetom – sada neophodna više nego ikad.

Žene širom sveta sve više učestvuju u formalnoj i neformalnoj radnoj snazi, dok i dalje preuzimaju nesrazmerni teret domaćinstva u poređenju sa muškarcima, a ravnotežu između posla i porodice je teže postići. Dakle, imperativ obezbeđenja rodne ravnopravnosti u porodici zahteva sve veću pažnju, navodi se na sajtu Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Dok se svet bori da odgovori na krizu COVID-19, postoji realna prilika da se preispita i transformiše način na koji funkcionišu naše ekonomije i društva kako bi podstakla veću ravnopravnost svih. Pri tome je jasno da rodna ravnopravnost neće biti dostignuta bez veće jednakosti u porodicama, te da će Peking platforma za delovanje i dalje, pružati vizionarski plan gde treba da idemo, to jest, kakve aktivnosti i mere treba da preduzimamo na dobrobit svih porodica kao osnovne ćelije svakog društva.

Izvor: 013info