ДЕЦА ЋЕ УЧИТИ НА РУСИНСКОМ И У ПРЕШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ДЗЕЦИ ШЕ ПО РУСКИ УЧА И У ПРЕДШКОЛСКЕЙ УСТАНОВИ

Како је почела школска година, тако су и млађа деца почела да иду у своју предшколску установу. У Ђурђеву у Предшколској установи „Ђурђевак” је и ове године формирана мешана група у којиј ће деца учити на русинксом језику. У групи има деветоро деце, четворо је у млађој групи, а петоро у припремној. Децу учи васпитачица Марина Сабадош.

У Мeшанoј групи последњих десет година просечно има око десеторо деце, а у годинама пре того група је претежно имала око двадесетак деце такође два узраста, млађи и старији односно предшколски узраст.

Васпитачице у предшколској установи у Ђурђеву су приметиле да се из године у годину смањује број деце у свим групама, не зато што се деца не уписују него зато јер има мање рођених. Тако је у овој години у Ђурђеву до краја августа рођено двадесет три бебе, што је скоро дупло мање деце колико их има сада, у овој генерацији предшколске деце у тој установи.

Иначе у поменутој мешаној групи се редовно и традиционално учи на русинском језику и групе су до сада биле редовно формиране.

 

За војвођанске.рс : С. Саламун 

 

ДЗЕЦИ ШЕ ПО РУСКИ УЧА И У ПРЕДШКОЛСКЕЙ УСТАНОВИ

Як почал школски рок, так и младши дзеци почали ходзиц до своєй предшколскей установи. У Дюрдьове у Предшкослей установи „Дюрдєвак” и того року формована мишана ґрупа у котрей ше дзеци буду учиц на руским язику. У ґрупи єст дзевецеро дзеци, штверо у младшей ґрупи, а пецеро у пририхтуюцей. Дзеци учи вихователька Марина Сабадош. У Мишаней ґрупи у ПУ у Дюрдьове остатнї дзешец роки просеково єст коло дзешец дзеци, а у рокох пред тим ґрупа узвичаєно мали коло двацец дзеци тиж двох возростох, младши и старши односно предшколски.

Вихователєки у дюрдьовскей предшколскей установи обачели же з роками єст вше менєй дзеци у шицких ґрупох, нє прето же ше дзеци нє уписую алє прето же єст менєй народзених. Так у тим року у Дюрдьове по конєц авґуста народзене двацец три беби, цо скоро дупло менєй дзеци кельо их єст тераз, у тей ґенерациї предшколских дзецох у тей установи.

Иншак у спомутей Мишаней ґрупи ше поряднє и традиционално учи на руским язику и ґрупа по тераз поряднє формована.

За войводянски.рс : С. Саламун