DEPO – PRVA DEČIJA INTERNET TELEVIZIJA

Dečije pozorište u Subotici pokrenulo je potpuno novu delatnost, produkciju televizijskih emisija koju rade deca, navodi subotica.info.

Šta je ono što deca žele da vide na televiziji, koji sadržaji njih zaokupljaju, koja pitanja žele da postave, šta žele da posete – odgovor na sve to možda je upravo nova dečija onlajn televizija koju je pokrenulo Dečije pozorište u Subotici.

Ovo je potpuno nova delatnost i za nas“ kaže Marta Aroksalaši Stamenković, direktorica Dečijeg pozorišta. Subotički lutkari i glumci ne odriču se ni svoje scene, ali za ostvarenje ove nove zamisli, koja i zbog i tehnološke pismenosti mladih lakše nalazi put do njih, u pomoć su pozvali male sugrađane.

Na našu audiciju javilo se šesdesetoro dece i proteklih meseci sa njima su radile naše glumice Viktorija Palfi i Danka Balać, kao i reditelji Mihajlo Plankoš i Jelena Štetić“ objašnjava direktorica teatra.

Za otpočinjanje nove delatnosti u teatru i nastanak „Depo“ onlajn televizije tokom prošle i ove godine na konkursima Ministarstva kulture uspeli su da dobiju novac zahvaljujući kojem su opremili mali televizijski studio.

Tako smo mogli da započnemo sa pravljenjem programa u sopstvenoj produkciji i da ga postavljamo na interent platformu Dečijeg pozorišta“ kaže Marta Aroksalaši Stamenković.

Program je namenjen deci, a deca ga i kreiraju, oni su inspiratori tema i daju ideje kojima žele da se bave i na koji način da ih obrade.

Deca kroz glumačke aktivnosti nauče da nastupaju pred javnošću, da govore, da se naviknu na ovakve događaje, da im kasnije svi oblici javnog nastupa budu malo bliže i manje strašni. Kakvim god delatnostima da se kasnije u životu bave, umeće to lakše da predstave“ kaže reditelj Mihajlo Plankoš. On je, zajedno sa decom uobiličio mini detektivsku priču, jer kako kaže to je bila tema koja je sada i popularna a i deci zanimljiva. Osim toga, bavili su se i temama poput profesionalne orijentacije i dilemama vezanim za nju, ali i životom na selu, upoznali seosko domaćinstvo, boravili u zoološkom vrtu. Do sada je snimljena 21 emisija, namenjene su uzrastu od pet do 12, 13, godina, odnosno upravo onom uzrastu kojeg su i sama deca koja prave onlajn televiziju „Depo“.

Dečije pozorište u ovom projektu, pored dece realizatora programa sarađuju i sa Politehničkom školom koja od septembra, prva u obrazovnom sistemu Srbije, počinje da obrazuje tehničara multimedija.

Naša saradnja traje godinama unazad i razumemo međusobne interese i za grad je važna saradnja institucija. Naš novi obrazovni profil obuhvata kompetencije iz oblasti obrade slike, zvuka i kompetencija usmerenih ka organizaciji događaja. To je za nas nov profil, ali u zemljama u okruženju postoji već nekoliko godina i verujemo da ćemo time doprineti unapređenje kvaliteta medijskih događaja i kvalitetu rada institucija a kojima sarađujemo“ rekao je Iso Planić, direktor Politehničke škole.
Prema rečima Marte Aroksalaši Stamenković, direktorice dečjeg teatra ova ideja naišla je na odličan odjek i kod dečijih pozorišta u regionu te se neka od njih sada i sama pripremaju za formiranje onlajn dečije televizije.

A.I.

Izvor: subotica.info