DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KUPUJE PŠENICU

Republička Direkcija za robne rezerve kupuje do 28.144 tona merkantilne pšenice ovogodišnjeg roda domaćeg porekla. Kupovina će se vršiti posredstvom novosadske Produktne berze.

Kupovina ovogodišnjeg roda pšenice za Robne rezerve obavljaće se posredstvom novosadske Produktne berze od komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, komercijalnog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1.000 tona.

Merkantilna pšenica je domaćeg porekla, u rasutom stanju, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1 sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Cena merkantilne pšenice je 18 din/kg, i mora biti uskladištena u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Svi zainteresovani za prodaju pšenice mogu se prijaviti  Produktnoj berzi elektronski, počev od danas, na sledećoj internet adresi:  www.proberza.co.rs/otkuppsenice2018/.

Izvor: agronews