ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ – ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ ВРШЦА И ОКОЛНИХ СЕЛА

У Србији сваки становник направи један килограм смећа и тако директно утиче на животну средину. Због несавесног понашања појединих грађана према животној околини, последњих година стварање дивљих депонија представља велики проблем. 

Један од градова који се суочава са овим проблемом јесте Вршац а на иницијативу градског већа послови на уклањању дивљих депонија последњих месеци се интезивирају. Једна од акција спроведена је у Влајковцу.

Главни разлог за настајање дивљих депонија је несавеност грађана, а самим тим и непрописно одлагање комуналног отпада. Због висегодишњег проблема са којима се град Вршац суочава на иницијативу градског већа и у сарадњи са ЈКП „Други октобар“ организована је акција потпуног уклањања дивљих депонија како у граду тако и у насељним местима. Након Павлиша где су уклоњене и највеће депоније са пословима се наставило и на другим локацијама.

„Пре неколико дана санирана је дивља депонија на маргитском путу. Затим су уклоњене дивље депоније заштићених природних добара из правца Средишта. У неким селима су се и грађани укључили, па је тако смеће завршило на градској депонији. Свакако да највећи број наших суграђана има изграђену свест о значају и заштити и очувању животне средине и поштовања правила понашања. Нажалост, постоје и они несавесни који управо на овај начин праве сметлиште и тиме угрожавају животну средину“, рекао Небојша Перић, директор ЈКП „Други октобар“.

„Највећи проблем Вршца и насељених места јесу дивље депоније. Укупно имамо 40 регистрованих дивљих депонија. Депоније су годинама уназад стваране јер није било организован одвод отпада. На срећу, сада је ситуација другачија, град Вршац из свих села организовано одводи комунални отпад“, казао је Милош Васић, члан ГВ за екологију.

Осим конкретног уклањања оваквих сметлишта, како истичу организатори акције, циљ је и подизање свести грађана о очувању животне средине, како се овакве ситуације не би понављале, а за несавесне грађане најављене су и казне.

„Унапредићемо контролу отклањања отпада и кажњавати оне који се не понашају одговорно према околини и свом месту, него одлажу отпад где им падне напамет. Циљ нам је, такође, да за сва села обезбедимо канте“, саопштио је Славиша Максимовић, члан ГВ за рурални развој.

Након Влајковца послови потпуног укањања дивљих депонија наставиће се и у наредном периоду, а прва локација је насељено место Избиште.

Извор : РТВ