ĐAVO U UMETNOSTI

U organizaciji Kluba studenata komparatistike održaće se diiskusija na temu  „Đavo u umetnosti“.

Diskusija je zakazana za utorak, 8 maja sa početkom u 20. časova u Kulturnom Centaru Lab, Dr Hempta 2, u Novom Sadu.

Zašto je Đavo večita inspiracija? Od Biblije i tradicionalne kulture, preko Dantea, Miltona, Bajrona, Getea, Dostojevskog, Bodlera, Bulgakova do savremenih autora, figura Đavola se na razliičite načine, kroz različite epohe transformisala. Kako se ta predstava menjala u različitim religijskim, filozofskim, socijalnim i umetničkim kontekstima? Kako kroz istoriju umetnosti, od srednjovekovnih prikaza, preko Goje, Blejka, Ežena Delakroa, Gijoma Žifa, Dorea, Dalija do Baskijata i savremenih umetničkih praksi? A kako u teatru i na filmu? Koju je uloga dodeljena Đavolu u različitim umetničkim delima? U kakvom odnos stoje tradicionalni Đavo i Lucifer?