ĐUBRENJE PREKO LISTA

Moramo naglasiti pre nego što izanaliziramo ishranu bilja da je ishrana preko korenovog sistema najvažniji način ishrane, ali moramo reći da postoje i drugi načini aplikacije nutritiva a to je preko lista. Ovo je ipak praktičniji način ishrane ali i reći da je to ishrana koja se posmatra kao dodatan vid korišćenja nutritiva a ni u kakvom slučaju da bude rešenje koje će zameniti klasičnu ishranu bilja preko korenovog sistema.Folijarna ishrana, može se reći da je važna za mikroelemente gde se ovim putem mogu uneti u malim koncentracijama.

Primena prihrane preko lista pod uticajem brojnih faktora koji su vezani za biljku (vlažnost površine lista, starost biljke itd.) zatim, pod uticajem abiotičkih činilaca (temperatura, režim vlažnosti itd.) i naravno rastvor koji se primenjuje (hemijske forme, pH, koncentracija itd).

Postoje nekolika pravila folijarne prihrane koje bi se moralo poštovati kako bi intervencija folijarnom prihranom bila uspešna:
– Brz aplikacija i unos nutritiva preko lista,
– Mogućnost da se preko lista interveniše u svim vegetativnim fazama razvoja biljke,
– Dopuna hranljivih elementa preko lista zbog loše ishrane preko korena,
– Omogućavanje biljci da prebrodi teške stresne situacije zbog ekscesnih meteoroloških uslova u prirodi,
– Omogućavanje optimalnih količina nutritiva bez rasipanja i uz poštovanje životne sredine,
– Aplikacija najbolje prilagođenih hemijskih jedinjenja, lako prodiranje u biljku ili migracije iz biljke (helatna jedinjenja, soli …)
– Mogućnost delovanja na kvalitativne osobine biljaka (boju ploda, čvrstinu ploda a naravno i čuvanje voća i povrća na duži vremenski period).

Izvor: Domaćinska kuća