ЂУРЂЕВАЧКИ ВИСКИ ЈЕДАН ОД НАЈБОЉИХ НА СВЕТУ – ДЮРДЬОВСКИ ВИСКИ ЄДЕН З НАЙЛЄПШИН НА ШВЕЦЕ

Ако сте љубитељ вискија, добро знате да на укус, мирис и текстуру тврде течности може утицати безброј фактора и да сваки угао света има јединствену традицију израде која дефинира њећов локалитет. Зато су предствили, по њиховом мишљењу 5 најбољих вискија света.

Two Doves, Serbia пример светке класе

Истакли су да мале дестилерије иако нису познате свету могу се такмичити са успешнима врхунскима произвођачами широм света јер имају мекани, али ипак горк укус као што има ђурђевачки Single malt whisky “Two Doves”. Зрели четири године у храстовим бурадима и садже природне састојке који стварају, како су написали прелепу тамно златну боју, допуњену веома слатком аромом те да је управо тај виски пример израде светске класе.  

ИСТОРИЈАТ

Шандор Комароми из Петроварадина, који нажалост више није међу нама је био технолог пројектант са вишедеценијским искуством пројектовања великих пивница широм наше државе и региона. Међутим, тек у пензији са својим сином Александром своди крају двадесет петогодишњи пројекта усавршавења њиховог аутентичног Војвођанског вискија. Тачно пре пет година, у октобру 2013. године завршено је опремње и изградња прве дестилерије вискија у Ђурђеву која је је тад почела и са званичном продајом ђурђевачког вискија Single malt whisky “Two Doves”. 

Име су му дали по сеоским грлицама кјих је било пуно у њиховом дворишту, а две које су седеле на суседовом крову привукле су посебну пажњу. С обзиром да се преведено на англески, две грлице тешко изговара њих двојица су одлучили да вискију дају име Две голубиц а на етикети на флаши су оставили аутентични траг војвођанског села – две глице.    

Захваљујући добром учитељу, оцу, знање о вискију с поштовањем је наследио и наставио са његовом продукцијом син Александар који од брата има техничку подршку. Свој виски редовно излаже на сајмовима код нас и ван државе, на манифестацијама и фестивалима, често у оквиру Туристичне органиѕације Општине Жабаљ. Више пута награђиван.

За војводјанске.рс : Б. Дюрдєв 

ДЮРДЬОВСКИ ВИСКИ ЄДЕН З НАЙЛЄПШИН НА ШВЕЦЕ

По смаку ушорователя сайта портуґалского Whisky Flavour дюрдьовски виски Single malt whisky “Two Doves” єден з найлєпших на швеце. Тото описане у Блоґу 5 Best Whiskies from All Around the World

Кед сце любитель виския добре знаце же на смак, пах и текстуру твардей чечносци може вплївовац безконєчне число факторох, алє и же кажди угел швета ма єдинствену традицию виробку котра дефинує його локалитет. Прето представели, по їх смаку 5 найлєпши вискиї зоз цалого швета.

Two Doves, Serbia приклад шветовей класи

Визначели же мали дестилериї гоч нєпознати у швеце, можу ше змагац зоз успишнима шветовима продукователями бо маю мегким, алє ипак горким смак як цо ма дюрдьовски Single malt whisky “Two Doves”. Зрели штири роки у храстових гордовох, пририодного су составу котри творя, як описали прекрасну цмо златну фарбу допольнєту зоз слатку арому и же праве тот виски приклад виробку шветовей каси.

ИСТОРИЯТ

Шандор Камароми з Петроварадину, котри нажаль вецей нє медзи нами бул техночоґ проєктант з вецейдеценийским искуством проєктованя вельких пивницох у цалей нашей держави и реґиону. Медзитим, аж у пезиї зоз своїм сином Александром зведол концу двацец пейц рочни проєкт усовершованя їх автентичного Войводянского вискию. Точно пред пейцома роками, у октобре 2013. року закончели опреманє и будованє першей дестилериї виския у Дюрдьове и урядово почали предавац дюрдьовски виски Single malt whisky “Two Doves”.

Мено му дали по валаских гершлїчкох котрих було вельо у їх дворе, а два котри шедзели на сушедовей стрехи прицагли окремну увагу. З оглядом же ше преложене на английски, два цукровки чешко вигваря, їх двоме ше одлучели вискию дац мени Два голубици гоч на етикети на фляши охабели автентичну слику войводянских валалаох – два герлїчки.

Дзекуюци доброму учительови, оцови, знанє о вискию з почитованьом нашлїдзел и наставел з продукциї син Александер котри ма братову технїчну потримовку. Свой виски поряднє виклада по саймох у нас и ван держави, велїх манифестацийох и фестивалох, а часто у рамикох Туристичней орґанизациї Општини Жабель. Вецей раз є наградзовани.

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв