ЂУРЂЕВЧАНИ ДЕЦИ ИЗ ДЕЧИЈЕГ СЕЛА – ДЮРДЬОВЧАНЄ ДЗЕЦОМ ЗОЗ ДЗЕЦИНСКОГО ВАЛАЛУ

Овог викенда у Дому културе у Ђурђеву одржан је осми Хуманитарни концер фолклора за децу из Дечијег села „Др Милорад Павловић” из Сремске Каменице.

У програму које је организовало сеоско Културно-уметничко Дружтво „Бранислав Нушић” учeствовали су, Изворна певачка група „Ђурђевак” из Ђурђева и четири културно-уметничка дружтва, међу њима су КУД „Светозар Марковић” из Новог Сада са играма из Лесковачког поморавља, КУД „Младост” из Будисаве са играма из Србије, КУД  „Тарас Шевченко” такође из Ђурђева са дечијом игром и домаћи играчи из КУД „Бранислав Нушић” који су извели игре из Шумадије. У програму си рецитовала, певала и играла деца из Дечијег села која су у својим стиховима говорила најлепше о селу Ђурђеву и његовим хуманим мештанима.

Органиѕацију концерта су подржали – Месна заједница Ђурђево са техничком подршком, сеоска Основна школа „Јован Јовановић Змај” чији су ђаци сакупили хуманитарну помоћ, поврће и средства за хигијену и многи спонзоре из села и општине.

По завршетку концерта за учеснике, госте и спонзоре организовано је дружење у дому сеоске православне цркве. 

 

За војводјанске.рс : Б. Ђурђев 

ДЮРДЬОВЧАНЄ ДЗЕЦОМ ЗОЗ ДЗЕЦИНСКОГО ВАЛАЛУ

У викенду за нами, у Дому култури у Дюрдьове отримани осми Гуманитарни концерт фолклорох за дзеци зоз Дзецинского валалу „Др Милорад Павлович” зоз Сремскей Каменїци.

У програми котру орґанизовало валалске Културно-уметнїцке Дружтво „Бранислав Нушич” участвовала Жридлова шпивацка ґрупа „Дюрдєва” зоз Дюрдьова и штири културно-уметнїцки Дружтва медзи нїма КУД „Светозар Маркович” зоз Нового Саду з танцами з Лесковачкого поморавя, КУД „Младосц” зоз Будисави з танцами зоз Сербиї, КУД „Тарас Шевченко” тиж з Дюрдьова з дзецинским танцом и домашнї танєчнїки зоз КУД „Бранислав Нушич” котри виведли танци зоз Шумадиї. У програми зоз рецитациями, шпиванку и танцом участвовали и дзеци зоз Дзецинского валалу котри у свиїх стихох гуторели найлєпше о Дюрдьове и його гуманих валачанох.

Орґанизацию Концерта потримали – Месна зєднїца Дюрдьов технїчна потримовка,  валаска Основна школа „Йован Йованович Змай” чийо школяре прирхтали гуманитарну помоц, желяняву и стредствами за гиґиєну и велї спонзоре зоз валалу и општини.

По законченю концерта за учашнїкох, госцох и спонзорох орґанизоване друженє у доме валаскей православней церкви.

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв