ДОБИТНИЦИ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Светосавску награду за 2022. годину, за постигнуте изузетне резултате у области образовања и васпитања, унапређивање образовно-васпитне праксе, развој научних и уметничких достигнућа у области образовања и васпитања у Републици Србији и посебно залагање у организацији и реализацији активности на спречавању ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 у локалној заједници, добили су:За постигнуте резултате у педагошком лидерству, отвореност за иновације у образовању и вишегодишњи допринос квалитету основног образовања и васпитања у Републици Србији:

Основна школа Светозар Марковић Тоза, Нови Сад        

За постигнуте резултате у педагошком лидерству, отвореност за иновације у образовању и вишегодишњи допринос квалитету основног образовања и васпитања у Републици Србији

Основна школа „Светозар Марковић Тоза” у Новом Саду велику пажњу посвећује обезбеђивању услова за квалитетно образовање и васпитање, пратећи потребе друштва и укључујући се у иновативне процесе у образовању. Посебну пажњу Школа посвећује тимском раду и квалитетној сарадњи са породицом и другим институцијама, као и подршци ученицима у бројним такмичењима, што је допринело освајању бројних награда. О успесима Школе сведоче бројна признања и награде које је добила, као што су: Признање „др Ђорђе Натошевић”, Повеља „Капетан Миша Анастасијевић”, златна медаља Новосадског сајма за успешно образовање ученика, Октобарска награда Новог Сада.

Предшколска установа ,,Дечји дани, Стари град, Београд          

Предшколска установа ,,Полетарац”, Оџаци              

Вера Миланов, директорка Предшколске установе ,,Лане” из Гроцке, Београд 

Павлина Радовановић, ученица 7. разреда, Основна школа ,,Доситеј Обрадовић, Ораховац

Данило Стаменковић, ученик 8. разреда, Основна школа ,,Бранко Радичевић, Врање           

Вељко Брајковић, ученик 8. разреда, Основна школа ,,Драгојло Дудић, Београд

Лепосава Петровић, дипломирани дефектолог и директорка Школе за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански, Београд                

Горица Његовановић, наставница разредне наставе у Основној школи Михајло Пупин, Београд

Петра Спасојевић, ученица 3. разреда, Музичка школа Исидор Бајић, Нови Сад      

Ива Ранђеловић, ученица 3. разреда, Средња школа, Нова Варош

Пожаревачка гимназија, Пожаревац      

Милена Стаменић, наставница стручних предмета у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране, Средња пољопривредна школа са домом ученика, Шабац

Милош Бјелановић, директор, Земунска гимназија, Београд          

Медицински факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици          

Машински факултет, Универзитет у Београду           

 Студентска конференција универзитета Србије (СКОНУС)           

Проф. др Петар М. Сеферовић, редовни члан Српске академије наука и уметности    

Проф. др Радован Пејановић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду

Проф. др Оливера Станојловић, редовни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду       

 Проф. др Драган Памучар, ванредни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

 Академик проф. др Марко Бумбаширевић, редовни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду и редовни члан Српске академије наука и уметности

Проф. др Сефедин Шеховић, редовни професор Факултета за образовање учитеља и васпитача, Београд, руковдилац Наставног одељења у Новом Пазару     

 Проф. др Мирослав Ђорђевић, редовни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду и редовни члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва

Институт за међународну политику и привреду, Београд    

Ученички центар Београд

Друштво математичара Србије  

Проф. др Светомир Бојанин, дечији психијатар         

Тања Ранковић, руководитељка програма за образовање УНИЦЕФ Србија

Мирјана Драгаш, управница Задужбине „Доситеј Обрадовић”, Београд

Мирослав Богдановић, професор српског језика и књижевности у пензији

Леонтина Пат, композитор, текстописац, диригент и оснивач дечјег хора „Чаролија” и програмска директорка Дечјег културног центра Београд

Српско лекарско друштво