DOBRE VESTI! USVOJEN JE POLITIČKI SPORAZUM O NAREDNOM PROGRAMU KREATIVNA EVROPA 2021-2027!

Sa ukupnim budžetom od 2,4 milijarde evra, novi program će nastaviti da promoviše kulturnu i jezičku raznolikost u Evropi. Pomoći će umetnicima, stvaraocima, kulturnim profesionalcima i organizacijama da sarađuju i ko-stvaraju preko granica, dolazeći do nove publike i rešavajući društvena pitanja uz jačanje njihovih veština i kompetencija. Pojačan fokus na upotrebi novih tehnologija omogućiće sektoru da ostane konkurentan i ubrzan sa zelenim i digitalnim prelazima.
Sledeći i poslednji korak je zakonsko odobrenje ukupnog budžeta EU 2021-2027.