ДОДЕЉЕНА ОПРЕМА ПАРТНЕРИМА НА ПРОЈЕКТУ ”ОСНАЖИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОМ ИМОВИНОМ”

Представници Општине Сремски Карловци присуствовали су свечаности у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове у Новом Саду на којој је додељена компјутерска опрема партнерима на пројекту ”Оснаживање локалних система управљања јавном имовином”,  а који спроводе Град Нови Сад – Градска управа за имовину и имовинско – правне послове у сарадњи са  oпштинама Сремски Карловци и Апатин. Компјутерску опрему уручила је в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско – правне послове и менаџер пројекта Мирјана Марковић.

Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).

Пројектом је планирано унапређење процеса успостављања права јавне својине на комуналној инфраструктури Града Новог Сада и општина Апатин и Сремски Карловци у циљу стварања услова за убрзани локални економски развој и приближавања локалних самоуправа грађанима и привреди.

Набављена компјутерска опрема допринеће побољшању техничких капацитета у све три локалне самоуправе, посебно у службама надлежним за питања имовине и озакоњења нелегално изграђених објеката успостављањем ефикаснијег система прикупљања и обраде података.

Пројекат “Оснаживање локалних система управљања јавном имовином” вредан je 242.860,18 евра, започет је 22. децембра 2018. године и траје 24 месеца

Извор: Општина Сремски Карловци